Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát

Krátky opis
Ucelená propagačná stratégia: katalóg (24 str. A5, náklad 3000 ks.), plagát A1, náklad 50 ks., pozvánka A5, náklad 500 ks., webstránka. Pri propagácii podujatia budeme vo všetkých použitých propagačných materiáloch uvádzať logo FPU a vetu "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"( v prípade zahraničia: “Supported using public funding bySlovak Arts Council” ) v zmysle Príručky pre propagáciu FPU.
Fotogaléria
Názov podujatia
Propagačná stratégia festivalu

Miesto konania
Česká republika

Termín konania
01.01.2018 - 31.08.2018

Popis projektu

Podobne ako každý rok, i v tomto roku vznikne: katalóg (24 str. A5, náklad 3000 ks.), plagát A1, náklad 50 ks., pozvánka A5, náklad 500 ks., webstránka

Názov prímateľa
Slovak & Czech World Network

Celkový rozpočet:
32 500,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €