Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 27.12.2019 - 31.12.2019

Výstava zozbieraných artefaktov ľudového odevu z obce Klenovec a časti zakúpených súčastí krojov ako aj hudobných nástrojov - heligónka, ozembuch. Výstava sa konala v Kultúrnom dome v Klenovci v mesiaci december 2019.

viac o projekte


FSk Podhradie a ĽH Podhradská muzika

Miesto a termín konania: Podhradie, Slovenská republika / 27.12.2019

Vianočný program, ktorý prezentuje činnosti na vidieku v zimnom období (napr. páranie peria) a zvykoslovné činnosti spojené s vianočnými a novoročnými sviatkami - napr. koledovanie

viac o projekte


Ľudové tradície spájajú generácie

Miesto a termín konania: Sedliská, Slovenská republika / 25.12.2019 - 06.01.2020

Slávnostná akadémia plná vinšov a kolied vo vianočnom období v podaní detí a FSpSk Verbina, ktorá odznie v kostoloch v obci Sedliská.

viac o projekte


Tanečné obrázky

Miesto a termín konania: Snina, Slovenská republika / 22.12.2019

Program je zameraný na zvykoslovie zimy a jej charakteristické zvykoslovie viažuce sa na zvyky na Luciu a na Katarínu.

viac o projekte


Vianoce v Kšinnej

Miesto a termín konania: Kšinná, Slovenská republika / 21.12.2019

Folklórne predstavenie s názvom „Kšiňanské Vánoce“ bude príjemným posedením pre širokú verejnosť pred nadchádzajúcimi vianočnými sviatkami. Divákom širšie priblíži prostredníctvom prevažne scénok a piesní, resp. kolied, niektoré zvyky a činnosti súvisiace s týmto obdobím.

viac o projekte


Galaprogram DSpSk Šafolka a ďalšie aktivity OZ Art School Smižany

Miesto a termín konania: Smižany, Slovenská republika / 19.12.2019

Slávnostný galaprogram „Špievajme dzjefčeta“ pri príležitosti 15 výročia založenia DSpSk Šafolka a DĽH Oriešok.

viac o projekte


Galaprogram DSpSk Šafolka a ďalšie aktivity OZ Art School Smižany

Miesto a termín konania: Smižany, Slovenská republika / 19.12.2019 - 30.06.2020

Uvedenie vernisáže „Šafolka v obrazoch“ v Kultúrnom dome v Smižanoch mapujúcej 15 ročnú činnosť DSpSk Šafolka. Po ukončení vznikne pamätná fotokniha.

viac o projekte


DFS Kopaničiarik z Myjavy – „Ščéraj ináč, jako dneskaj“

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 18.12.2019

Adventné vystúpenie DFS Kopaničiarik so zvykoslovným pásmom z myjavského regiónu, v rámci programu Benefičného koncertu ZUŠ Myjava pri príležitosti 100.výročia Červeného kríža.

viac o projekte


Vo voľnom čase s folklórom v srdci

Miesto a termín konania: Strážske, Slovenská republika / 17.12.2019

Prichádza vianočné obdobie, preto chceme mladým priblížiť naše tradície a u starších oživiť spomienky na mladosť.

viac o projekte


Odkaz predkov zachovaj nám Pane

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 16.12.2019

Zámerom projektu je uchovanie folklórneho odkazu našich predkov z rusínsko-sotáckej oblasti Horného Zemplínu. V rámci projektu sa ušili kroje, obuv a postavila sa choreografia a spevácke bloky z dannej oblasti. Koncert ,,Odkaz predkov zachovaj nám Pane" priblíži divákom vianočné tradície dannej oblasti. Na koncerte budú učinkovať tanečníci, speváci a hudobníci FS Chemlon a DFS Chemloňáčik. Dramaturgom, režisérom a choreografom danného projektu je doc. Vladimír Marušin, ArtD.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 16.12.2019

Vernisáž výstavy zhotovených diel.

viac o projekte


Prezentácia repertoáru DFS Hviezdička z Hriňovej.

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 14.12.2019

Premiéra vianočného programu "Od Ondreja do Troch kráľov"- prezentácia DFS Hviezdička na podujatí Hriňovské Vianoce.

viac o projekte


Kračún v kožúšku

Miesto a termín konania: Buzitka, Slovenská republika / 14.12.2019

Zámerom projektu Kračún v kožúšku je v rámci kultúrneho programu pre verejnosť s rovnomenným názvom ,,Kračún v kožúšku“ okrem scénického spracovania tradičného zvykoslovia, piesní a tancov taktiež prezentácia, propagácia obstaraných krojových kostýmov a súčastí „zabudnutého“ regiónu Novohrad.

viac o projekte


Od Hrušova k Parchovanom

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 14.12.2019

Zámerom projektu je prostredníctvom naštudovaných nových choreografií na vystúpeniach FS KRTÍŠAN približovať krásu a jedinečnosť našich ľudových tradícií, spevov, tancov a krojov z Hrušova až po Parchovany a tým podnietiť záujem mladej generácie o dedičstvo našich predkov.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 14.12.2019

Edukačné aktivity pre spevácke skupiny a sólistov spevákov majú svoje opodstatnenie. Výmena vedúcich a členov v kolektívoch sa odráža aj v ich interpretačnej úrovni.

viac o projekte


Daxnerov Tisovec - prehliadka speváckych zborov dospelých

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 13.12.2019

Daxnerov Tisovec je prehliadka speváckych zborov dospelých, ktorá má v našom regióne dlhoročnú tradíciu ( 39 rokov). Poslaním projektu je prostredníctvom spoločného koncertu aktivizovať, popularizovať činnosť speváckych zborov pôsobiacich v našom regióne a vzájomná pomoc a konfrontácia kvality a rozsahu činnosti kolektívov interpretujúcich svetskú aj sakrálnu zborovú tvorbu, často s prvkami folklorizmu.

viac o projekte


Tancujúca stodola

Miesto a termín konania: Veľký Meder, Slovenská republika / 13.12.2019

Tanečný dom s kapelou Pósfa v Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi dňa 13.12.2019 o 18,00 hod. Tanec vyučuje: Ákos Botló

viac o projekte


"Varenie slivkového lekváru" a "Po čo pôjdem domov"

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 13.12.2019

Vystúpenie s programom "Po čo pôjdem domov"

viac o projekte


Uchovávanie a odovzdávanie tradičných postupov výroby fujár a píšťal

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.12.2019

Propagácia pastierskych ľudových hudobných nástrojov na spoločnom podujatí s FS Heľpan. V rámci tohto podujatia bude prezentácia postupu výroby fujár a píšťal.

viac o projekte


Skaličánek 2019

Miesto a termín konania: Skalica, Slovenská republika / 09.12.2019

Samostatné predstavenie Vianoce so Skaličánkom sa uskuskutoční 9.12.2019 DK Skalica o 18.00 hodine. Účinkujú členovia DFS Skaličánek, Spjevule, Spjeváčci, ĽH Zlatnica a Zlatnička. Tešíme sa na Vás.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Honce, Slovenská republika / 08.12.2019

Spevácky dom zameraný na techniku spevu

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 08.12.2019

V rámci podujatia Pokoj ľuďom dobrej vôle, prezentujeme zvykoslovie zimného cyklu a vianočné zvykoslovie v podaní členov DFS Zornička, DFS Mladosť a FS Vepor z Klenovca, fujaristu Dušana Cebera a jeho žiakov z Rimavskej Soboty, KUS TALENT z Novej Huty z Rumunska. Súčasťou bude výstava a tvorivá remeselná dielňa remeselného majstra Milana Stieranku z Klenovca. Prezentované budú Betlehemské jasličky a bačovský riad.

viac o projekte


Tancuj, tancuj, vykrúcaj...

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 08.12.2019

Predvianočné vystúpenie detských folklórnych skupín, na ktorom sa predstavia DFS Čížiček Tisovec, DFS Zrkadielko Hnúšťa a DFS Červené jabĺčko Pohronská Polhora

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 07.12.2019

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva vedúcich a členov folklórnych kolektívov a všetkých záujemcov o tradičnú ľudovú kultúru na vzdelávací seminár Metodika výučby ľudového spevu II., ktorý sa uskutoční v sobotu 7. decembra 2019 od 9:00 v priestoroch Makovického domu v Žiline.

viac o projekte


Lubená

Miesto a termín konania: Nitrianske Pravno, Slovenská republika / 07.12.2019

Obsahom projektu je: 1. Vydanie v poradí štvrtého zvukového nosiča FSk Lubená s predpokladaným názvom Ľudové piesne z hornej Nitry 2. Uvedenie výročného programu FSk Lubená pri príležitosti 35. výročia založenia

viac o projekte


KAF Hojana

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 07.12.2019

Vianočný koncert KAF Hojana a jeho hostí FSk Javorníček a Janoštínovci zo Zuberca sa uskutoční 7.12.2019 o 18:00 v Dome umenia Fatra v Žiline

viac o projekte


Podpora umenia

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 06.12.2019

Dňa 06.12.2019 sa na Strednej odbornej škole drevárskej vo Zvolene uskutoční 24.ročník akcie pod názvom Javor 2019. Tento deň je dňom otvorených dverí na Strednej odbornej škole. Pri tejto príležitosti budem predstavený verejnosti v medailóne informácií o mojej tvorbe po ktorej bude prebiehať otvorená debata o výrobe črpákov. Medailón bude pripravený o 10:00 v jednej z učební školy.

viac o projekte


Pod betlehemskou hviezdou (výstava betlehemov a maľovaných salašov z Banskej Štiavnice a okolia spojená s rekonštrukciou výroby)

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 06.12.2019

Rekonštrukcia výroby hlinených betlehemských plastík pomocou replík originálnych foriem zo Zacharovej fajkárskej dielne v Banskej Štiavnici.

viac o projekte


Pod betlehemskou hviezdou (výstava betlehemov a maľovaných salašov z Banskej Štiavnice a okolia spojená s rekonštrukciou výroby)

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 05.12.2019 - 29.02.2020

Výstava betlehemov a maľovaných salašov na Starom zámku v Banskej Štiavnici.

viac o projekte


Uchovávanie a odovzdávanie tradičných postupov výroby fujár a píšťal

Miesto a termín konania: Badín, Slovenská republika / 03.12.2019

Realizácia prednášky o histórii a súčasnosti pastierskych nástrojoch na ZŠ v Badíne.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 02.12.2019

Tradičné tvorivé dielne pre deti ZŠ

viac o projekte


Vianočné pastorále "Od Ondreja po Tri Krále" - premiéra programu

Miesto a termín konania: Jakubany, Slovenská republika / 01.12.2019 - 31.12.2020

Projekt reaguje na aktuálne vytrácanie sa tradičných kultúrnych symbolov a zvykoslovia vo všetkých jeho podobách zo života na rusínskej dedine vrátane cirkevných zvykov a cirkevných spevov v staroslovienčine. Zámerom je vyhľadať čo najpôvodnejšie prejavy, tie potom rekonštruovať, zaznamenať a predstaviť verejnosti. Cieľom podujatia je i popularizácia tradičného ľudového umenia medzi verejnosťou, hlavne medzi mladou generáciou.

viac o projekte


Z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY

Miesto a termín konania: Nedožery-Brezany, Slovenská republika / 30.11.2019

Realizácia programov a aktivít mapujúcich osobitné fenomény tradičnej kultúry vybraných lokalít regiónu hornej Nitry v spolupráci s miestnymi nostiteľmi tradičnej kultúry obcí Horné Vestenice a Nitrianske Sučany, Chrenovec-Brusno, Nedožery-Brezany, Kanianka, Opatovce nad Nitrou a Kamenec pod Vtáčnikom.

viac o projekte


Na Šarišu češko, ale i veśelo ...

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 30.11.2019

V tejto záverečnej aktivite projektu budú vo forme koncertu opäť uvedené tradičné ľudové piesne z oblasti Horného Šariša zo zbierkovej činnosti p. Boženy Fornadľovej - Ľudové piesne z Raslavíc 1, 2 a 3. Zároveň bude verejnosti predstavený nový CD nosiča s výberom piesní z publikácií Ľudové piesne z Raslavíc. Realizátori projektu poukážu opäť na význam a dôležitosť zbierkovej činnosti pani Boženy Fornadľove.

viac o projekte


Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

Miesto a termín konania: Seňa, Slovenská republika / 30.11.2019 - 01.12.2019

Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov je dvojdňový festival. V sobotu medzinárodné stretnutie odštartuje o 16:00 s programom hlavne pre deti v kultúrnom dome v obci Seňa. Galaprogram odštartuje o 18:00. V nedeľu 1. decembra 2019 festival pokračuje v malebnej obci Janík, kde sa Betlehemskí pastieri stretnú na už 18. ročníku podujatia. Festival odštartuje ekumenickou bohoslužbou o 10:30 v rímskokatolíckom kostole.

viac o projekte


Sukňe pozberanie

Miesto a termín konania: Stredné Plachtince, Slovenská republika / 30.11.2019

Uvedenie nového programového bloku FSk Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec.

viac o projekte


Celoročná činnosť Folklórneho súboru Turiec pri príležitosti 65. výročia založenia súboru

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 30.11.2019

Cieľom projektu je zachovať doterajšiu činnosť Folklórneho súboru Turiec, ktorý nepretržite funguje v meste Martin od roku 1954 a neustálou činnosťou podporuje rozvoj kultúry s dôrazom na zachovanie pôvodných zvykov a tradícií. Program k 65. výročiu opäť prináša novo objavené a scénicky spracované zvyky a tradície, na ktoré akosi spoločnosť zabudla a zároveň ponúka možnosť tieto prvky vrátiť do života.

viac o projekte


"Varenie slivkového lekváru" a "Po čo pôjdem domov"

Miesto a termín konania: Srbsko / 30.11.2019

Vystúpenie s programom "Po čo pôjdem domov"

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Jelšava, Slovenská republika / 30.11.2019

V rámci projektu Čarovná studnička realizujeme prezentáciu zvykoslovia na Ondreja a Vianoce, v podaní DFS Mladosť z Klenovca, na Ondrejskom jarmoku v meste Jelšava, pod názvom Ondreju, Ondreju, olovo ti lejú. Podujatie sa kona v sobotu 30.11.2019, o 15:00 v Jelšave.

viac o projekte


Celoročná činnosť Folklórneho súboru Turiec pri príležitosti 65. výročia založenia súboru

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 30.11.2019

Cieľom projektu je zachovať doterajšiu činnosť Folklórneho súboru Turiec, ktorý nepretržite funguje v meste Martin od roku 1954 a neustálou činnosťou podporuje rozvoj kultúry s dôrazom na zachovanie pôvodných zvykov a tradícií. Program k 65. výročiu opäť prináša novo objavené a scénicky spracované zvyky a tradície, na ktoré akosi spoločnosť zabudla a zároveň ponúka možnosť tieto prvky vrátiť do života.

viac o projekte