Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a prezentácia v regióne.

Krátky opis
Prezentácia tvorby je prenesená do výstupov projektu "Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a prezentácia v regióne. Kolekcia "Kokavšánky v tkanom šate" bude prezentovaná formou módnej prehliadky. Prepojením tradičných regionálnych vzorov z ľudových krojov, prírodných materiálov a moderných strihov v odievaní, chcem oživiť a zviditeľniť tradičnú remeselnú techniku tkanie, materiál akým je ľan a odev ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vernisáž s následnou výstavou "Kokavšánky v tkanom šate" prezentácia tvorby Ľubomíry Žilkovej

Miesto konania / kraj
Klenovec / Rimavská Sobota

Termín konania
26.06.2020 - 30.06.2020

Popis projektu

Pri revitalizácii tradičného tkáčstva reflektujem celostné poňatie tradičného tkáčstva, t.j. pestovanie, ručné spracovanie ľanu priadneho ako aj  činnosti súvisiace s tkaním. Súčasťou výstavy budú nástroje zreštaurované pre potreby ručného spracovania ľanu. Nástroje tvoria postupnosť pri spracovaní ľanu až po jeho zatkanie do osnovy. Odev, ktorý je výsledkom tejto postupnosti, bude inovatívnym spôsobom prezentovaný širokej verejnosti formou módnej prehliadky zameranej na najmladšiu generáciu.

V rámci revitalizácii tradičnej kultúry v lokálnych spoločenstvách Gemera-Malohontu je pretrvávajúci jav starnutia populácie, vyľudňovania obcí a odchodu do miest. Novou invenciou chcem oživiť záujem o objavovanie hodnôt lokálnej kultúry a starších generácií, ktoré túto kultúru vytvárali. Obnovenie tradície tkáčstva si vyžaduje praktické učenie a predvádzanie, demografickým vývojom sa prerušilo reálne a kontaktné prostredie viacgeneračných rodín. Pri zamerani sa na mladú generáciu a ich rodičov, vychádzam z jej poznania, že hoci je táto generácia viac ovplyvnená digitálnym vekom, reálna tvorba a úžitkovosť sú hodnoty trvalé.


Realizáciu projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Vernisáž  26.6.2020 o 17:00 hod v priestoroch kultúrneho domu v Klenovci.
Názov prímateľa
Ľubomíra Žilková

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 220,00 €