Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvorivé a vzdelávacie podujatia

Krátky opis
Podujatie pozostáva zo 7 tvorivých dielní pre deti, mládež a dospelých v oblasti ľudového tanca, hudby a spevu. Prvé podujatie dňa 6.3.2020 bolo prípravné, na ktorom sa na základe výzvy zaslanej na všetky základné, stredné, umelecké školy, CVČ a folklórne kolektívy vybrali účastníci na projektové tvorivé dielne.
Fotogaléria
Názov podujatia
Cyklus tvorivých dielní pre deti, mládež a dospelých v oblasti ľudového tanca, hudby a spevu

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
08.07.2020 - 20.12.2020

Popis projektu

Cyklus tvorivých dielní pre deti, mládež a dospelých v oblasti ľudového spevu, tanca a hudby je zameraný na podporu a rozvoj folklórneho hnutia na hornom Zemplíne. Realizácii projektu predchádzala písomná informácia i osobná agitácia na základných, stredných školách, základných umeleckých školách, CVČ i vo folklórnych kolektívoch v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. Všetci záujemcovia sa zišli na prípravnej tvorivej dielni dňa 6.3.2020 v priestoroch SZUŠ Kudlovská  v Humennom. Následné pripravované aktivity pozastavila pandémia koronavíru a niektorí epidemiológovia očakávajú i druhú vlnu pandémie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli všetky projektové aktivity realizovať počas letných prázdnin a to :

 1. tvorivá dielňa: pre spevákov a hudobníkov - 08.7.2020, pre tanečníkov ľudového tanca - 09.7.2020                                                         2. tvorivá dielňa: pre spevákov a hudobníkov - 15.7.2020, pre tanečníkov ľudového tanca - 16.7.2020                                                          3. tvorivá dielňa: pre spevákov a hudobníkov - 22.7.2020, pre tanečníkov ľudového tanca - 23.7.2020                                                     4. tvorivá dielňa: pre spevákov a hudobníkov - 29.7.2020, pre tanečníkov ľudového tanca - 30.7.2020                                                      5. tvorivá dielňa: pre spevákov a hudobníkov - 05.7.2020, pre tanečníkov ľudového tanca - 06.7.2020                                                     6. tvorivá dielňa: pre spevákov a hudobníkov -12.7.2020,  pre tanečníkov ľudového tanca - 13.7.2020

Miesto:  SZUŠ Kudlovská 11 Humenné                                                                                                                                                 Lektori tanca: doc. Vladimír Marušin, ArtD., Anna Marušinová, Bc. Michal Gnip  

Lektori hudby a spevu: Mgr. art. Michail Adamenko, Mgr. art. Viera Hajduková, Gejza Lakatoš, Mgr. art. Vitalina Hotra, Mgr. Lenka Magurová, Mgr. Miroslav Kerekanič

 "Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia" 


Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
6 950,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €