Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nákup krojov pre ženskú FS Hronka a DFS Brežanček

Krátky opis
Na webovom sídle obce Brehy sme zverejnili oznam. Tento oznam sme zverejnili aj na sociálnej sieti - Facebooku. Vchod Obecného úradu v Brehoch a webová stránka je označená logom FPU. V interiéri Obecného úradu v Brehoch je umiestnená informačná vitrína.
Fotogaléria
Názov podujatia
Oznam na webovom sídle obce Brehy, Sociálna sieť - Facebook - Dedinka Brehy, Informačná tabuľa na Obecnom úrade v Brehoch

Miesto konania / kraj
Brehy / Žarnovica

Termín konania
01.06.2020 - 30.09.2021

Popis projektu

Na webovom sídle obce Brehy sme zverejnili v sekcii oznamy informovanie verejnosti o získaní dotácie z Fondu na podporu umenia spolu s fotodokumentáciou. Tento oznam sme zverejnili aj na sociálnej sieti - Facebooku, na profile Dedinka Brehy.

Vchod Obecného úradu v Brehoch je označený logom FPU, ktorý je aj na úvodnej stránke webového sídla obce.

V interiéri Obecného úradu v Brehoch je umiestnená informačná vitrína s propagáciou loga FPU a fotografií krojov, akordeónu financovaných z Fondu na podporu umenia.

Iná propagácia sa nemohla uskutočniť z dôvodu nekonania kultúrno-spoločenských akcií  v dôsledku  pandémie COVID-19. V prípade zlepšenia pandemickej situácie, keď budeme môcť zorganizovať, alebo sa zúčastniť na kultúrno-spoločenských akciách, budeme môcť spropagovať Fond na podporu umenia podľa zmluvy.

Názov prímateľa
Obec Brehy

Celkový rozpočet:
9 530,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €