Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Šaffova ostroha 2020 - krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Bratislavského kraja

Krátky opis
Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže tanečníkov v ľudovom tanci spojený s tanečným workshopom s Jánom Michalíkom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Šaffova ostroha 2020

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
28.04.2020

Popis projektu

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže tanečníkov v ľudovom tanci  spojený s tanečným workshopom s Jánom Michalíkom. 

V rámci Bratislavského samosprávneho kraja sa 28. apríla 2020 v priestoroch V – klubu Národného osvetového centra v Bratislave, Nám SNP 12  uskutoční krajská súťaž  prehliadka sólo tanečníkov v ľudovom tanci http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/%C5%A0affova-ostroha-2020_propoz%C3%ADcie.pdf" style="color: rgb(8, 17, 79);">Šaffova ostroha 2020_propozície .Do podujatia sa môžu zapojiť všetci neprofesionálni tanečníci ľudového tanca s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji. Súťaží sa v zmysle propozícií celoštátneho kola súťaže Šaffova ostroha   a nájdete ich  na http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/%C5%A0affova-ostroha-2020_propoz%C3%ADcie.pdf" style="color: rgb(8, 17, 79);">www.nocka.sk a  http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/%C5%A0affova-ostroha-2020_propoz%C3%ADcie.pdf" style="color: rgb(8, 17, 79);">www.moska.sk

Do krajského kola súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/%C5%A0affova-ostroha-2020_propoz%C3%ADcie.pdf" style="color: rgb(8, 17, 79);">http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/%C5%A0affova-ostroha-2020_propoz%C3%ADcie.pdf" v časti „Chcem sa prihlásiť“.

Súčasťou podujatia bude tanečný workshop vedený Mgr. Jánom Michálikom  pre súťažiacich i divákov a rozborový seminár pre súťažiacich s odbornou porotou . Podujatie je verejné, vstup je voľný a Vy – milovníci ľudového tanca a folklóru , ste naň  srdečne pozvaní.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Celkový rozpočet:
3 100,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €