Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

Krátky opis
Prehliadka divadelnej tvorivosti Tvorím, tvoríš, tvoríme je nesúťažnou prehliadkou neprofesionálneho divadelného umenia v Trenčianskom kraji, s dôrazom na činoherné divadlo a rôzne formy scénického umenia vyznačujúce sa tak tradičným prístupom, ako aj prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti ponúka vzdelávanie prostredníctvom rozborového seminára po prehliadke.
Fotogaléria
Názov podujatia
TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

Miesto konania / kraj
Trenčín / Trenčín

Termín konania
13.03.2020 - 13.02.2020

Popis projektu


Zámerom projektu je divadelná prezentácia, teoretická a umelecká konfrontácia amatérskych divadelníkov v kontexte danej problematiky. Hlavná projektová aktivita – prehliadka amatérskej divadelnej tvorivosti s názvom Tvoríš, tvorím, tvoríme je jedinečnou príležitosťou na prezentáciu a prehľad súčasného amatérskeho divadelného diania v Trenčíne a okolí, zdieľanie vedomostí, kreatívnych nápadov, skúseností a podnetov pri výučbe tvorivej dramatiky na ZUŠ a práci s ochotníckymi divadelníkmi v Trenčianskom kraji. Cieľom projektu je podpora, prezentácia a vzájomná konfrontácia amatérskej divadelnej tvorby v Trenčianskom kraji s dôrazom na Rok slovenského divadla a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na území Slovenska. Dôležitou projektovou aktivitou je i odborný seminár zameraný na vývojové trendy, ako aj tradičný postoj k amatérskemu divadlu. Prehliadka je určená amatérskym divadelným tvorcom (hercom, režisérom, dramaturgom), žiakom literárno-dramatických odborov na ZUŠ, pedagógom, ale aj širokej trenčianskej verejnosti bez rozdielu veku so záujmom o divadlo.

 Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Celkový rozpočet:
1 620,00 €

Výška podpory:
1 530,00 €