Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Krátky opis
Zámerom aktivity Čaro hliny organizovanej Galantským osvetovým strediskom, je uchovávať a propagovať kultúrne dedičstvo v oblasti tradičného remeselníctva – hrnčiarstva. Prostredníctvom dvoch tvorivých dielní poskytneme priestor verejnosti na svojpomocné, ručné zhotovenie keramických a úžitkových predmetov. Prínosom realizovaných dielní bude vzbudenie záujmu verejnosti o nadobúdanie nových informácii a rozširovanie svojich vedomostí a taktiež podpora tvorivej činnosti ľudí.
Fotogaléria
Názov podujatia
Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
16.07.2020 - 21.07.2020

Popis projektu
Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
4 250,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €