Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

"Od kolísky po hrob" - rekonštrukcia kútnej plachty

Krátky opis
Zámerom je spoznať a prezentovať historické a umelecké hodnoty plachiet ako najstarších textílií, ktoré charakterizovali ľudové prostredie. Na základe výskumov a muzeálnych zbierok zrekonštruovať tradičnú kútnu plachtu z Gemera, ktorá zahrňa tradičnú výrezovú výšivku a paličkovanú čipku. Cieľom projektu je zachovanie tradičných technologických postupov výroby a zdobenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prezentácia rekonštrukcie kútnej plachty a výstava s prednáškou " Kútne plachty v Gemeri"

Miesto konania / kraj
Rožňava / Rožňava

Termín konania
23.07.2020 - 31.08.2020

Popis projektu

Na základe výskumnej činnosti zrealizovať rekonštrukciu  kútnej plachty tradičnou výrezovou výšivkou a paličkovanou čipkou. Vyhotovenú kútnu plachtu vystaviť s dokumentáciou procesu výroby a fotografiami získanými výskumnou činnosťou v múzeách na Slovensku. V rámci výstavy zrealizovať prednášku  " Kútne plachty v Gemeri". Hlavným cieľom projektu je zachovanie tradičných technologických postupov výroby a tradičných techník zdobenia kútnych plachiet v oblasti Gemera.

Názov prímateľa
Angela Czintelová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 220,00 €