Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Krásna prostota

Krátky opis
Tanečné predstavenie, doplnené o prednesy poézie básnika Jána Smreka. Dielo ponúka pohľad na momenty života štyroch žien, kamarátok, ich vnútorných svetov, snaží sa analyzovať status ženy v rôznych okamihoch. Konfrontácia ženy ako ju poznáme, s jej vnútornými pocitmi, doplnená o pohľad muža na ženu, cez slová básnika.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tanečné predstavenie Krásna prostota

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
17.03.2020 - 30.03.2020

Popis projektu
Projekt Krásna prostota je inovatívne tanečné predstavenie, koláž moderného tanca doplnená o verše predstaviteľa slovenského literárneho vitalizmu Jána Smreka (ktorý je známy svojimi poetickými výpoveďami o žene), taktiež i o pasáže štylizovaného ľudového tanca, ktoré dotvárajú hlavnú tému. Je výpoveďou autorky, ktorá chce poukázať na život ženy v rôznych momentoch, jej rozpor medzi tým čo vidíme a jej pocitmi. Cieľom je podnietiť k reflexii života ženy v dnešnej spoločnosti. Projekt sa bude opierať o jednoduchú otázku: „Je pre ženu nutné prispôsobiť sa svojmu okoliu a dobe, v ktorej žije, aj keď častokrát s potlačení svojho ja? Alebo si dokáže udržať svoju vlastnú identitu? Ako sa pozerá na ženu muž?“

Účinkujúcimi budú členovia OZ, tanečníci navštevujúci jeho aktivity, hudobníci. Zodpovednou osobou za projekt a jeho prípravu bude Mgr. Karina Holešová (námet, scenár, choreografia, réžia) . 

Prínos projektu pre umeleckú oblasť je najmä riešenie nazerania sa na moderný tanec s využitím ľudových motívov ako výrazového a komunikačného umeleckého prostriedku. Nielen na regionálnej, ale aj na celoslovenskej úrovni.

Výstupom projektu je inovačné tanečné predstavenie Krásna prostota, realizované v premiére a repríze

Názov prímateľa
Art Dance Academy

Celkový rozpočet:
6 000,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €