Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Daxnerov Tisovec - prehliadka speváckych zborov dospelých

Krátky opis
Daxnerov Tisovec je prehliadka speváckych zborov dospelých, ktorá má v našom regióne dlhoročnú tradíciu ( 39 rokov). Poslaním projektu je prostredníctvom spoločného koncertu aktivizovať, popularizovať činnosť speváckych zborov pôsobiacich v našom regióne a vzájomná pomoc a konfrontácia kvality a rozsahu činnosti kolektívov interpretujúcich svetskú aj sakrálnu zborovú tvorbu, často s prvkami folklorizmu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Daxnerov Tisovec - prehliadka speváckych zborov dospelých

Miesto konania / kraj
Tisovec / Rimavská Sobota

Termín konania
13.12.2019

Popis projektu

Na prehliadke zborového spevu Daxnerov Tisovec  sa predstavujú spevácke zbory dospelých z celého regiónu. V priebehu rokov sa pravidelne podujatia zúčastňujú významné osobnosti zborového spevu, ako aj detské a mládežnícke spevácke telesá a zborové telesá mimo regiónu. Dôležitým aspektom podujatia je prezentácia  speváckeho zboru pôsobiaceho mimo región Gemer-Malohont a tým nadviazanie nadregionálnej spolupráce v oblasti zborového spevu. Týmto podujatím chceme  aktivizovať  činnosť a kvalitatívny rast speváckych zborov a sprístupniť zborový spev širokej verejnosti prostredníctvom spoločného koncertu. V rámci zachovávania zvykov a tradícií sa každoročne na podujatí stretávajú ľudoví remeselníci, ktorí prezentujú svoju tvorbu na výstave pod názvom Vianočná nálada. 
Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
1 793,00 €

Výška podpory:
1 700,00 €