Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO - Terchovská muzika v čase Vianoc

Krátky opis
Miestne kultúrne stredisko Terchová Vás pozýva v sobotu 28. dedembra 2019 do Terchovskej galérie umenia na vianočný program s názvom „Buďme všetci potešení“. Účinkujú Ťažká muzika, Trio z Chotára, Janka a Zuzka Patrnčiakové, Alxandra Ondrušová a Marek Dikoš, Nebeská muzika a Zbojband.
Fotogaléria
Názov podujatia
Buďme všetci potešení

Miesto konania / kraj
Terchová / Žilina

Termín konania
28.12.2019

Popis projektu

Miestne kultúrne stredisko Terchová Vás pozýva v sobotu 28. dedembra 2019 do Terchovskej galérie umenia na vianočný program s názvom „Buďme všetci potešení“. Účinkujú Ťažká muzika, Trio z Chotára, Janka a Zuzka Patrnčiakové, Alxandra Ondrušová a Marek Dikoš, Nebeská muzika a Zbojband. Terchovská muzika je od roku 2013 zapísaná do celosvetového Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, takže 5. decembra 2019 uplynie 6 rokov od tohto zápisu. Podujatie je jedným z mnohých príspevkov ku zachovaniu a rozvoju takto medzinárodne ocenenej regionálnej ľudovej hudby. Pre jej zachovanie odznejú na koncerte autentické podoby archaickej hudobnej tradície viažuce sa na obdobie Vianoc. Na druhej strane má koncert zámer prispieť ku rozvoju domácej tradičnej kultúry formou ukázania aj novej autorskej hudobnej tvorby, ktorá je inšpirovaná terchovskou muzikou. Vďaka slávnostnému programu budú hodnoty ako medzigeneračný umelecký dialóg, otázka prístupu a uchopenia tradícií rezonovať medzi účinkujúcimi, priamymi návštevníkmi koncertu a dotkne sa aj divákov záznamov na webe a sociálnych sieťach.

Názov prímateľa
Miestne kultúrne stredisko Terchová

Celkový rozpočet:
1 850,00 €

Výška podpory:
1 700,00 €