Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čarovná studnička

Krátky opis
V rámci podujatia Pokoj ľuďom dobrej vôle, prezentujeme zvykoslovie zimného cyklu a vianočné zvykoslovie v podaní členov DFS Zornička, DFS Mladosť a FS Vepor z Klenovca, fujaristu Dušana Cebera a jeho žiakov z Rimavskej Soboty, KUS TALENT z Novej Huty z Rumunska. Súčasťou bude výstava a tvorivá remeselná dielňa remeselného majstra Milana Stieranku z Klenovca. Prezentované budú Betlehemské jasličky a bačovský riad.
Fotogaléria
Názov podujatia
Pokoj ľuďom dobrej vôle/ Tvorivé dielne TĽK - hudba, spev, tanec

Miesto konania / kraj
Klenovec / Rimavská Sobota

Termín konania
08.12.2019

Popis projektu

V rámci podujatia Pokoj ľuďom dobrej vôle, prezentujeme zvykoslovie zimného cyklu a vianočné zvykoslovie v podaní členov DFS Zornička, DFS Mladosť a FS Vepor z Klenovca,  fujaristu Dušana Cebera a jeho žiakov z Rimavskej Soboty, KUS TALENT z Novej Huty z Rumunska. Súčasťou bude výstava a tvorivá remeselná dielňa remeselného majstra Milana Stieranku z Klenovca. Prezentované budú Betlehemské jasličky a bačovský riad. 

Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
12 800,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €