Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

So striebrom vo vlasoch... prehliadka speváckych zborov seniorov

Krátky opis
Cieľom projektu je vytrhnúť seniorov z ich jednotvárneho všedného sveta, nedovoliť im upadnúť do letargie a depresii. Zároveň poskytnúť im možnosť a priestor na prezentáciu ich celoročných aktivít a kreativity, ktoré vykonávajú v kluboch dôchodcov. Umožniť im vzájomnú konfrontáciu, výmenu skúseností a vzájomný verbálny kontakt. Pripravovanou výstavou poukázať na ich šikovnosť a zručnosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
So striebrom vo vlasoch

Miesto konania / kraj
Rimavské Brezovo / Rimavská Sobota

Termín konania
06.11.2019

Popis projektu

Prehliadka speváckych zborov seniorov v Rimavskom Brezove.

Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
1 592,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €