Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Spievanky, spievanky...

Krátky opis
2. ročník nepostupovej súťaže v speve ľudových piesní z regiónu Kysúc pre deti a mládež do 15 rokov z nášho regiónu. Súťaží sa v kategóriách – spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá. Hlavným cieľom súťaže je snaha podporiť mladé talenty, ktoré sa venujú spevu ľudových piesní, umožniť im prezentovať sa pred publikom a podporovať poznávanie tradičných folklórnych piesní z nášho regiónu. Súťaž pozostáva zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia poroty a odborného rozborového seminára.
Fotogaléria
Názov podujatia
Spievanky, spievanky...

Miesto konania / kraj
Čadca / Čadca

Termín konania
10.10.2019

Popis projektu

Folklór na Kysuciach má silné zázemie – ako divácke tak aj tvorivé. Posledné roky nás presvedčili o tom, že v našom regióne majú naše tradície a zvyky hlboké korene a je našou povinnosťou podporovať tento záujem nie len u dospelých ale predovšetkým u detí. Naša snaha sa odzrkadľuje v organizovaní DFF Kujem, kujem podkovičku, v regionálnych postupových súťažiach Slávici Kysúc a V rytme ľudového tanca, v cykle prednášok venovanému detskému folklóru Návrat ku koreňom. Vzhľadom na to, že v našom regióne vyrastá silná generácia talentovaných spevákov ľudových piesní, rozhodlo sa KKS v Čadci pokračovať v organizovaní detskej nepostupovej súťaže „Spievanky, spievanky...“, v ktorej majú príležitosť prezentovať sa i deti, ktoré doposiaľ ešte nemali možnosť verejne vystupovať. Účasťou na nepostupovej súťaži „Spievanky, spievanky...“ detskí súťažiaci získavajú priestor verejne vystúpiť a skúsenosti s prezentáciou pred publikom. Súťažiacich hodnotí odborná porota. Súčasťou súťaže sú podrobné rozborové semináre, počas ktorých získajú účinkujúce deti cenné rady, informácie a odporúčania do svojho ďalšieho verejného účinkovania. Súťaž je zameraná na interpretáciu piesní z miest, obcí, oblastí v regióne Kysuce, čím prispieva k ich znovu nájdeniu, šíreniu a ich uchovávaniu pre ďalšie generácie.

Názov prímateľa
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Celkový rozpočet:
1 650,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €