Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Spev nás spája - celoročná činnosť ŽSSk pri ZO JDS Hrušov

Krátky opis
Stretnutie troch generácií, ktorého hlavnou myšlienkou je upevnenie medzigeneračných väzieb, budovanie spolupráce, dobrých vzťahov a úcty medzi mladou a najstaršou generáciou. Odovzdávanie tradícií, poznatkov a skúseností starších mladším, ale i spríjemnenie a spestrenie jesene života našim starším spoluobčanom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Stretnutie troch generácií

Miesto konania / kraj
Hrušov / Veľký Krtíš

Termín konania
25.10.2019 - 26.10.2019

Popis projektu

Kultúrno-spoločenské podujatie Stretnutie troch generácií je organizované za účelom vzájomného sa zblíženia a spoznávania s prezentáciou tradičných hrušovských zvykov, piesní, tancov a tradičného ľudového odevu v ktorom bude účinkovať ženské spevácka skupina a ostatní folkloristi z Hrušova. Doprevádza mladá ľudová hudba Hruška. V programe sa predstavia i folklórne zoskupenia zo ZO JDS v rámci  regiónu.  

Názov prímateľa
Základná organizácia JDS Hrušov

Celkový rozpočet:
9 060,00 €

Výška podpory:
8 500,00 €