Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Návrat k tradičným hodnotám a materiálom

Krátky opis
Vystúpenie FS Trnkári a prezentácia výroby modrotlače s p. Matejom Rabadom na Dni obce Žaškov
Fotogaléria
Názov podujatia
Prezentácia výroby modrotlače s p. Rabadom

Miesto konania / kraj
Žaškov / Dolný Kubín

Termín konania
07.07.2019

Popis projektu

V snahe po zachovaní pôvodných folklórnych materiálov, hmotných aj nehmotných, by sme chceli aj my zozbierať, uchovať a prezentovať folklórny materiál našej obce. Z nehmotného dedičstva sa snažíme v našom repertoári zachovávať pôvodné spevy a tance a tvoriť scenáre, ktoré by boli čo najpresvedčivejšie.

Názov prímateľa
Združenie pre kultúru- Trnkári zo Žaškova

Celkový rozpočet:
6 320,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €