Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Idaho International Summerfest 2019

Krátky opis
Zahraničný zájazd a vystúpenia FS Ponitran v rámci festivalu Idaho International Summerfest 2019 v USA v meste Rexburg.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zahraničný zájazd FS Ponitran

Miesto konania
Spojené štáty americké

Termín konania
08.07.2019 - 13.08.2019

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je účasť FS Ponitran na Idaho International Summerfest 2019. Festival sa koná v meste Rexburg v štáte Idaho, USA v termíne 8. – 13. júla 2019. Festival zastrešuje organizácia C.I.O.F.F., pričom festival spolupracuje taktiež s organizáciami I.O.V. a N.F.O. a je považovaný za jeden z piatich najlepších folklórnych festivalov na severozápade USA. Summerfest je známy vysokou kvalitou vystúpení, pohostinnými hostiteľskými rodinami, množstvom interaktívnych podujatí, entuziastickým publikom. Hlavnými aktivitami projektu sú vystúpenia FS Ponitran v rámci festivalu v meste Rexburg a blízkom okolí. Cieľovými skupinami sú jednak členovia a členky tanečnej a hudobnej zložky súboru a tiež účastníci Summerfestu, ktorým budeme prejavy tradičnej ľudovej kultúry Slovenska sprostredkovávať, a tým konfrontovať našu kultúru s kultúrami rôznych národoch účastných na festivale. Dôležitou súčasťou projektu a jeho sekundárnym zámerom je dôstojná reprezentácia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, mesta Nitry a Slovenskej republiky.

Názov prímateľa
OZ Ponitranci

Celkový rozpočet:
24 000,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €