Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XXV. ročník festivalu Spievame Márii

Krátky opis
25. ročník festivalu gospelových skupín a chorálových zborov Spievame Márii 2019 sa bude konať v dňoch 13. – 14.7.2019 v Trstenej. V rámci festivalu sa v oboch dňoch predstavia známe hudobné skupiny gospelového a chorálového charakteru. Prvý deň festivalu je venovaný chrámovým a chorálovým zborom zo Slovenska v Kostole sv. Martina a druhý deň je venovaný koncertom gospelových skupín na Námestí M.R. Štefánika v Trstenej.
Fotogaléria
Názov podujatia
XXV. ročník festivalu Spievame Márii

Miesto konania / kraj
Trstená / Tvrdošín

Termín konania
13.07.2019 - 14.07.2019

Popis projektu

Festival chrámových zborov a gospelových skupín začal písať svoju históriu v roku 1995, kedy sa ako súčasť odpustovej slávnosti uskutočnil koncert detských a mládežníckych chorálových zborov pod názvom Spievame Márii. Tento koncert položil základy pre „vybudovanie“ festivalu pod rovnomenným názvom. V meste Trstená majú svoju dlhú tradíciu aj spevácke zbory – 26. rokov fungujúci detský spevácky zbor Mária, devätnásť ročný mládežnícky zbor Alfa a spevácky zbor Tristianus, v ktorom sa formujú dospelý speváci už 13. rok. Trstená je aj rodiskom známej gospelovej skupiny Križiaci, ktorá dodnes pôsobí medzi stálicami gospelovej scény. Mesto Trstená dáva príležitosť a možnosť prezentovania sa týmto domácim zborom, prispieva im na aktivity spojené s činnosťou zborov a poskytuje priestory na skúšanie. Mesto Trstená tak nemalou mierou podporuje rozvoj chrámových zborov a chrámového spevu vôbec. Snahou mesta Trstená je vo festivale naďalej pokračovať a každým rokom ho spestriť vždy nejakými zaujímavými kapelami, a tak pritiahnuť čo najširšie spektrum divákov, od detí cez mládež až po seniorov. A tak zabezpečiť pokračovanie šírenia umeleckej tvorby tohto žánru.  Festival je nesúťažný a voľne prístupný pre všetkých obyvateľov ako aj návštevníkov mesta.

Názov prímateľa
Mesto Trstená

Celkový rozpočet:
10 350,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €