Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Znalosti a zručnosti spojené s chovom koní plemena Lipican ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry

Krátky opis
Cieľom projektu je výskum o znalostiach a zručnostiach spojených s chovom koní, ako súčasti oblasti NKD týkajúcej sa vedomostí o prírode, ale aj sviatkoch a rituáloch s ním spojených. Pomocou využitia klasických etnografických metód sa v ňom získavajú údaje o širšom kontexte tradičnej ľudovej kultúry, do ktorej je chov koní zasadený. Cieľovou skupinou je najširšom slova zmysle medzinárodná komunita chovateľov koní a ich okolie, či nimi dotknuté obyvateľstvo najmä v stredoeurópskom regióne.
Fotogaléria
Názov podujatia
UNESCO Dohovor 2003 a tradičná ľudová kultúra alebo nehmotné kultúrne dedičstvo či živé dedičstvo?

Miesto konania / kraj
Východná / Liptovský Mikuláš

Termín konania
05.07.2019

Popis projektu

Prednáška UNESCO Dohovor 2003 a tradičná ľudová kultúra alebo nehmotné kultúrne dedičstvo či živé dedičstvo? na FF Východná 2019

Dohovor UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva (2003) predpokladá účasť odborníkov z rôznych profesií, dôležitou je aj oblasť etnológie či kultúrnej alebo sociálnej antropológie. Etnologická komunita totiž sýti akademickú diskusiu o vplyve rôznych politík na to, ako môže vyzerať ochrana NKD, pričom sa spolieha práve na výsledky výskumov svojich členov. Etnológovia rozširujú know-how v oblasti dokumentácie a výskumu NKD, poskytujú odborné znalosti v oblasti zapojenia samotných nositeľov živého dedičstva do jeho ochrany a podieľajú sa aj na diskusii o etických otázkach súvisiacich s ochranou NKD.

Základnou otázkou je napríklad samotný pojem nehmotné kultúrne dedičstvo, pozývame preto všetkých záujemcov na diskusiu o jeho chápaní a náplni. Radi by sme sa podelili o vlastné skúsenosti s prácou v rámci UNESCO Dohovoru 2003 rozprávaním sa o konkrétnych príkladoch NKD (Idea a prax kooperatívnych družstiev v Nemecku, Modrotlač, Chov koní plemena lipican a mnohé iné).


Názov prímateľa
Ľubica Voľanská

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 472,00 €