Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Rozvíjame gajdošskú kultúru v Malej Lehote, 1.etapa

Krátky opis
Podľa tradície, obec Malá Lehota a gajdy patria od nepamäti k sebe, sú neodmysliteľnou súčasťou malolehotskej ľudovej kultúry. V minulosti zvuk gájd nechýbal na svadbách, krstinách či cirkevných sviatkoch a tradícia zostala živá dodnes. Tento nástroj ovládali mnohí gajdoši z obce na majstrovskej úrovni. Obec Malá Lehota a Ľudová hudba Malá Lehota sa snažia o zachovanie a rozvoj tejto živej tradície pre radosť miestnych obyvateľov ale aj širokej verejnosti.
Fotogaléria
Názov podujatia
"Keď gajdoši z Malej Lehoty hrajú"

Miesto konania / kraj
Malá Lehota / Žarnovica

Termín konania
13.07.2019 - 30.04.2020

Popis projektu

Obec Malá Lehota a Ľudová hudba Malá Lehota v spolupráci s Cechom slovenských gajdošov pozýva všetkých milovníkov tradičnej kultúry a gajdošskej kultúry na svoje predstavenia a vystúpenia pod názvom: "Keď gajdoši z Malej Lehoty hrajú", ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch: 

1.Zetor 25 Cup, Malá Lehota, dňa 13.7.2019

2.Gajdošský dvor, FSP Detva, Detva, 14.7.2019

3.Malolehotská heligónka a stretnutie chalupárov, Malá Lehota, dňa 3.8.2019

4.Kostolianske krojované slávnosti, Jedľové Kostoľany, 8/2019

5.Úcta k starším, Malá Lehota, 10/2019

6.Gajdošské fašiangy - Medzinárodné stretnutie gajdošov a gajdošských hudieb, Malá Lehota, Veľká Lehota, Jedľové Kostoľany, 2/2020

7.Stavanie mája, Malá Lehota, 30.4.2020

Tešíme sa na Vás.

Tento projekt "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia".

Názov prímateľa
Obec Malá Lehota

Celkový rozpočet:
4 224,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €