Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XXXV. ročník Turčianskych slávností folklóru

Krátky opis
Turčianske slávnosti folklóru, ako významné podujatie v turčianskom regióne sú prehliadkou výsledkov práce aktivistov folklórneho hnutia v regióne Turiec. Programová štruktúra XXXV. Turčianskych slávností folklóru bude pozostávať z hlavného programu v Múzeu slovenskej dediny v Martine, ďalej len MSD v dňoch 8. a 9. 6.2019 a sprievodných podujatí, ktoré prebehnú v dňoch od 2. – 8. 6. 2019.
Fotogaléria
Názov podujatia
XXXV. ročník Turčianskych slávností folklóru

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
02.06.2019 - 09.06.2019

Popis projektu

Turčianske slávnosti folklóru, ako významné podujatie v turčianskom regióne sú prehliadkou výsledkov práce aktivistov folklórneho hnutia v regióne Turiec. Zámerom projektu je ako po minulé roky dokumentovanie ľudovej kultúry v regióne Turiec, motivácia folklórnych kolektívov k ďalšej činnosti a oživenie vzťahu obyvateľov k vlastnej minulosti a tradíciám. Hlavným cieľom projektu je zorganizovať 35. ročník tohto podujatia, ktoré už más svojich stálych návštevníkov z radov folkloristov a nadšencov folklóru. Divácky atraktívnou a v 34. ročníku overenou programovou štruktúrou obohatenou o nové prvky chceme pritiahnuť generáciu nových návštevníkov, ktorí v prípade záujmu budú mať možnosť stať sa aj aktívnou súčasťou jednotlivých aktivít festivalu. Týmto chceme docieliť šírenie tradícií a vzácneho posolstva folklórneho umenia medzi ľudí všetkých vekových kategórií. Programová štruktúra XXXV. Turčianskych slávností folklóru bude pozostávať z hlavného programu v Múzeu slovenskej dediny v Martine, ďalej len MSD v dňoch 8. a 9. 6.2019 a sprievodných podujatí, ktoré prebehnú v dňoch od 2. – 8. 6. 2019.

Názov prímateľa
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Celkový rozpočet:
11 590,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €