Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Víťaz Janko - Vitéz János

Krátky opis
Veľmi kreatívne spracovanie klasického diela, tentoraz od autora Sándora Petófiho - János Vitéz, Víťaz Janko. Strhujúce predstavenie s množstvom prvkov folklóru, moderného tanca a umenia sa bude konať opäť pod hradbami fascinujúceho fiľakovského hradu. Zámerom podujatia je okrem iného, cez moderné spracovanie diela s historickým kontextom ukázať prepojenie na súčasnosť, a to v nádväznosti na dnešné multikultúrne dianie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tanečno-divadelné predstavenie Víťaz Janko - Vitéz János

Miesto konania / kraj
Fiľakovo / Lučenec

Termín konania
05.08.2019 - 15.08.2019

Popis projektu

Tanečno-divadelný workshop a následné predstavenie Víťaz Janko- János Vitéz je ďalším v slede po sebe nasledujúcich podujatí v areáli hradu Fiľakovo a ktorých hlavným organizátorom je občianske združenie  Slnienko Biskupice. A tak po modernom spracovaní diel akými boli v minulých ročníkoch Žltá ľalia, Zverbovaný, či Turčin Poničan, prichádza na scénu kreatívne spracovanie ľudového eposu Sándora Petófiho - János Vitéz, Víťaz Janko. Divákom tohto skvostného predstavenia ponúkame výnimočnú atmosféru hradného areálu zahaleného rúškom tmy a vo svetle reflektorov tam ožijú postavy dávno minulé a predsa späté s realitou dnešných dní. Na scénu vystúpia známe i menej známe tváre a na doskách, čo znamenajú svet nám prvý a zároveň posledný krát zahrajú dielo, ktoré naštudovanie a umelecké kreácie sú výsledkom niekoľkých tvorivo strávených dní uprostred leta. Autentický folklór a moderný tanec, ruka v ruke s náladou a myslením tvorivých ľudí. V spracovaní tohto ľudového eposu je hrdinom človek z ľudu a je akoby nositeľom jeho vlastností, a tak spravodlivosť, vernosť, optimizmus a vtip sú v závere akoby oslavou ľudu. Veríme, že dané atribúty budú dostatočným lákadlo pre širokú divácku verejnosť a prídu nás podporiť a zároveň seba kultúrne obohatiť!         

Názov prímateľa
SLNIENKO

Celkový rozpočet:
9 580,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €