Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nôta v dreve ukrytá

Krátky opis
V projekte ide o výrobu nových hudobných nástrojov zoskupenia Trombitáši Štefánikovci. Ich častými vystúpeniami , neustálymi presunmi a manipuláciou sú nástroje z krehkého dreva polámané. Sprievodnou akciou na vystúpeniach je aj ukážka pastierskeho folklóru a účastníci na folklórnych podujatiach si môžu fujary, trombity, píštaly vyskúšať. Rokmi používania sú nástroje technicky, intonačne a vzhľadovo opotrebované. Ďalším výstupom tohto projektu bude tvorivá dielňa pre žiakov pána Ivana Bobota.
Fotogaléria
Názov podujatia
Pastierske hudobné nástroje-koncové píšťaly 3 ks

Miesto konania / kraj
Zliechov / Ilava

Termín konania
09.09.2019 - 30.09.2019

Popis projektu

V rodine slovenského ľudového inštrumentára majú nezastupiteľné miesto hranové píšťaly. Medzi najvýraznejších predstaviteľov týchto aerofónov patria fujary, pastierske píšťaly či koncovky. Na výrobu hudobných nástrojov používa pán Ivan Bobot drevo z bazy čiernej, ktoré je najlepšie vyrezať v zimnom období, kedy je rastlina vo vegetačnom pokoji. Nižšie percento vlhkosti dáva menší predpoklad prasknutia, či iného deformovania dreva, počas jeho niekoľko ročného schnutia.  Materiál zvykne v čerstvom stave prevŕtať nebožiecom. Po cca 2- 3 rokoch je drevo dostatočne vyschnuté a vhodné na ďalšie spracovanie. Znova sa prevŕta, keďže jeho pôvodný otvor je schnutím zmenšený. Následne prebieha tvarovanie materiálu, nástroje k tomu vhodné sú pilníky, hoblíky, poriez a v záverečnej fáze tvarovanie brúsne papiere rôznych zrnitostí. Prichádza na rad najdôležitejší úkon pri výrobe  každého hudobného nástroja, a to jeho ozvučenie. Zvuk sa pri hranových píštalách tvorí na hrane okienka, vzduchom smerovaným z prieduchu. Výrobe týchto častí venuje pán Bobot zvláštnu pozornosť, pretože na kvalite ich prevedenia závisí kvalita zvuku nástroja. V ďalšom kroku, postupným skracovaním trubice naladí nástroj do základného tónu. Pri výrobe koncovky je posledným krokom zdobenie. 

Názov prímateľa
Ivan Bobot

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 220,00 €