Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu

Krátky opis
Podujatie svojím zameraním prezentuje agrárnu kultúru najmä myjavského regiónu. Sú v ňom prezentované tradičné poľnohospodárske postupy, rovnako ako zvyky spojené so žatvou. Dynamickými ukážkami prác dosahujeme efektívnejšiu, dôveryhodnejšiu prezentáciu miestnej agrárnej kultúry. K autenticite dopomáha aj účasť členov domácich folklórnych súborov - FSk Kýčer z Turej Lúky ( miestna časť Myjavy) a FS Kopa z Myjavy. Realizovaním tohto podujatia prehlbujeme záujem o poľnohospodárske tradície .
Fotogaléria
Názov podujatia
Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu / ukážky tradičnej žatvy na kopaniciach

Miesto konania / kraj
Myjava / Myjava

Termín konania
10.08.2019 - 11.08.2019

Popis projektu

Podujatie Dožinky v Turej Lúke je podujatím , ktoré  prezentuje udržanie, revitalizáciu a prezentáciu tradičnej agrárnej kultúry a  vedie k zachovávaniu tradícií aj pre budúce generácie . Podujatie propaguje tradičné poľnohospodárstvo Myjavska prostredníctvom ukážok poľnohospodárskych prác z rôznych období (kosenie, viazanie, mlátenie), nástrojov ( kosy, kosáky,hrable, vidly), prístrojov ( mláťačka) a zvykov ( dožinkový veniec, sprievod, tradičné pohostenie na poli - zájedek, pohostenie - oldomáš a poďakovanie za žatvu v Chráme Božom ). Žatevné práce sa prezentujú v areály Padelky, ktorý je na to špeciálne vybudovaný a v jeho centre sa nachádza zasiate obilné pole. Prostredníctvom školy kosenia si môžu vyskúšať návštevníci samotné kosenie obilia, jeho následné hrstovanie, viazanie a ukladanie do krížov v súťaži o najlepšieho koscu zmerať svoje kosecké skúsenosti . Prostredníctvom ich vlastnej skúsenosti a práce prebúdzame v nich záujem o pôvodnú agrárnu kultúru. V rámci výstavy o tradičnom poľnohospodárstve, vďaka exponátom poľnohospodárskych strojov a techniky  ( z gazdovského dvora, miestnych obyvateľov a miestneho družstva) si návštevníci budú môcť porovnať náročnosť  jednotlivých pracovných postupov pri spracovaní obilia v jednotlivých historických obdobiach. Súčasťou podujatia bude príprava a zhotovenie výstavných informačných panelov k tematike žatvy . Dožinkovým sprievodom sa aktivity podujatia presúvajú z areálu Padelky do gazdovského dvora ( zrekonštruované hospodárske obydlie z prelomu 19. a 20. storočia ). Tu prezentujeme návštevníkom dožinkové obyčaje, akými je odovzdávanie venca, hádzanie prvého snopu, oldomáš spojený s tradičným pohostením a dožinkovou zábavou, ktorá je spojená so školou tancov a tanečných hier pre verejnosť. Dožinky budú  ukončené nedeľňajšími službami Božími v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Turej Lúke poďakovaním za žatvu a   požehnaním novej úrody, čím poskytujeme návštevníkom komplexný pohľad na miestne obyčaje.

Názov prímateľa
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.

Celkový rozpočet:
8 390,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €