Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Muziky pod Poľanou

Krátky opis
Tento ročník podujatia bude venovaný ľudovým hudbám a fenoménu ,,Podpolianske rozkazovačky". Práve tento významný prvok ľudovej hudby bol nominovaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Hlavným cieľom festivalu je priblížiť mladej generácií a návštevníkom ľudové piesne, rôzne žánre, rôznorodosť a charakteristické znaky ľudovej hudby. Festival vytvára priestor pre vzájomnú komunikáciu a výmenu skúseností medzi zúčastnenými hudobníkmi.
Fotogaléria
Názov podujatia
Muziky pod Poľanou

Miesto konania / kraj
Hriňová / Detva

Termín konania
18.08.2019

Popis projektu

Mesto Hriňová patrí k podpolianskym obciam, kde má tradičná ľudová hudba významné postavenie a je bohatá na špecifické

interpretačné schopnosti huslistov, kontrášov, fujaristov, gajdošov, heligonkárov, ale aj rozkazovačov. Podpoľanie je jedným

najbohatších a najrozmanitejších folklórnych regiónov na Slovensku. Tradičná ľudová kultúra na Podpoľaní je natoľko

atraktívna, že od počiatkov skúmania ľudovej hudobnej tradície na Slovensku priťahovala zberateľov ľudových piesní a

etnomuzikológov. Na rozhraní 19. a 20. storočia to bol Karol Medvecký s Milanom Lichardom, o pätnásť rokov neskôr skúmal

fujarovú hru v Podkriváni Hynek Bím, na konci dvadsiatych rokov 20. storočia organizoval nahrávky na gramoplatne Karel

Plicka. Neskôr to boli hudobná redakcia bratislavského rozhlasu a Slovenská akadémia vied a jej vedecký pracovníci. Pre

tradičnú ľudovú kultúru Podpoľania je typický individuálny interpretačný prejav. Nachádzame ho v hre najmä v hre

podpolianskych predníkov, inštrumentalistov – fujaristov, píšťalkárov, heligonkárov, ale aj v speve a tanci. K

najvýznamnejším takýmto individuálnym prejavom patria rozkazovačky pred muzikou. Ide o spojenie hudby, spevu, tanca a

vysokej miery vlastnej tvorivej interpretácie a improvizácie. Účastníci zábavy si želanú pieseň či tanec neobjednávali, ale

predspievaním alebo iba zvolaním incipitu piesne si ju „rozkázali“. Hudbu usmerňovali aj potleskmi, podupmi alebo

pohybovými gestami. Rozkazovali väčšinou len muži, samostatne, s výraznou gestikuláciou, ale pri svadbách aj ženy.

Námetom programu je priblížiť širokej laickej i odbornej verejnosti ľudové hudby Podpoľania a fenomén rozkazovačiek pred

muzikou. Rozkazovačky ašpirujú na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. O

zápise by sa malo rozhodnúť do konca roka 2018. Program bude doplnení o hosťa zo zahraničia a inej folklórnej oblasti

Slovenska. Sprievodnými aktivitami festivalu budú: slávnostná svätá omša za nositeľov tradícií, slávnostný furmanský

sprievod s muzikami, ktorý sa bude presúvať od centra mesta až po miestnu časť Raticov Vrch. Zámerom festivalu má byť

vzájomné prehĺbenie vzťahov a spolupráce medzi amatérskymi a profesionálnymi hudobnými zoskupeniami. Festival ,,

Muziky pod Poľanou" bude organizovať Mesto Hriňová v spolupráci so ZUŠ Hriňová a okolitými umeleckými školami.

Garantom projektu bude Mgr. Ján Paprčka, ktorý v spolupráci s mestom Hriňová pripravia galaprogram podujatia, kde

vystúpia domáce zoskupenia, ako aj pozvaní hostia ľudových hudieb a folklórnych súborov.

Názov prímateľa
Mesto Hriňová

Celkový rozpočet:
5 100,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €