Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku

Krátky opis
Terénna časť výskumu folklórnych prejavov obce Nová Sedlica a blízkych obcí. Materiál bude slúžiť ďalšiemu spracovaniu najmä domácim kolektívom ale i folkloristom so záujmom o tento región. Informátormi budú príslušníci najstaršej generácie skúmaných lokalít.
Fotogaléria
Názov podujatia
Etnologický výskum obce Nová Sedlica so zameraním na folklórne prejavy.

Miesto konania / kraj
Nová Sedlica / Snina

Termín konania
06.09.2019 - 22.09.2019

Popis projektu

Aktivita je zameraná na získanie materiálu pre spracovávanie folklórnymi zoskupeniami v regióne ale i na celom Slovensku. Cieľom je získanie piesňového materiálu, opisov tancov, tanečných príležitostí a pod. od najstaršej generácie miestneho obyvateľstva.

Názov prímateľa
Obec Nová Sedlica

Celkový rozpočet:
7 265,00 €

Výška podpory:
6 500,00 €