Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čaro slova

Krátky opis
Projekt zameraný na literárnu tvorbu a umelecký prednes - celoročný cyklus aktivít pre žiakov základných a stredných škôl, pre pedagógov pracujúcich s recitátormi a recitačnými kolektívmi. Cieľom je rozvíjať tvorivé schopnosti interpretov, vyvolať ich záujem o slovenskú a svetovú literatúru a vytvárať trvalý kladný vzťah k materinskému jazyku. Projektové aktivity sú založené na dobrovoľnej činnosti žiakov a pedagógov ZŠ a SŠ. Môže sa ich zúčastniť každý neprofesionálny jednotlivec a kolektív.
Fotogaléria
Názov podujatia
Čaro slova - tvorivá dielňa pre umelecký prednes

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
15.11.2019

Popis projektu

Tvorivá dielňa - metodické školenie pre pedagógov pracujúcich  s recitátormi a recitačnými kolektívmi  pod vedením  skúsenej lektorka PhDr. Miroslava Lauffová - pedagogička ZUŠ a Konzervatória v Košiciach. Účastníci sa môžu oboznámiť s výberom  textu podľa veku  a typu recitátora, rozborom textu z hľadiska obsahu a formy a dostanú návody na finálnu realizáciu prednesu. Okrem toho sa dielňa bude zaoberať celou škálou výrazových prostriedkov interpretácie textu. Tvorivá dielňa bude prebiehať zaujímavou, inšpiratívnou formou na tému: Koláž a montáž predneseného textu.

Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
1 685,00 €

Výška podpory:
1 600,00 €