Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čarovná studnička

Krátky opis
Tradičné tvorivé dielne pre deti ZŠ
Fotogaléria
Názov podujatia
Tradičné Vianoce

Miesto konania / kraj
Hnúšťa / Rimavská Sobota

Termín konania
02.12.2019

Popis projektu

V pondelok 2. decembra sme uskutočnili pre deti zo základnej školy vianočné tvorivé dielne zamerané na tradičné remeslá. Deti si mohli vyskúšať prácu s hlinou, drevom, tkať a pliesť košíky. Tvorivými dielňami sme chceli deťom priblížiť remeslá typické pre región Gemer-Malohont.

Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
12 800,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €