Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Uchovávanie a odovzdávanie tradičných postupov výroby fujár a píšťal

Krátky opis
Realizácia prednášky o histórii a súčasnosti pastierskych nástrojoch na ZŠ v Badíne.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prednáška o histórii a súčasnosti tradičného spôsobu výroby fujár.

Miesto konania / kraj
Badín / Banská Bystrica

Termín konania
03.12.2019

Popis projektu

Prednášku o histórii a súčasnosti tradičného spôsobu výroby fujár budeme realizovať v Základnej škole v Badíne, pre deti 5. až 8. ročníka. Súčasťou prednášky bude ukážka hry na fujarách a píšťalkách. Účastníci  si budú môcť vyskúšať hru na tieto hudobné nástroje. Taktiež sa môžu podieľať na procese výroby - vŕtania fujár a píšťal.  


Názov prímateľa
Michal Fiľo

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 220,00 €