Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vianočné pastorále "Od Ondreja po Tri Krále" - premiéra programu

Krátky opis
Projekt reaguje na aktuálne vytrácanie sa tradičných kultúrnych symbolov a zvykoslovia vo všetkých jeho podobách zo života na rusínskej dedine vrátane cirkevných zvykov a cirkevných spevov v staroslovienčine. Zámerom je vyhľadať čo najpôvodnejšie prejavy, tie potom rekonštruovať, zaznamenať a predstaviť verejnosti. Cieľom podujatia je i popularizácia tradičného ľudového umenia medzi verejnosťou, hlavne medzi mladou generáciou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vianočné pastorále "Od Ondreja po Tri Krále" - premiéra programu

Miesto konania / kraj
Jakubany / Stará Ľubovňa

Termín konania
01.12.2019 - 31.12.2020

Popis projektu

Predmetom projektu je podpora, prezentácia a zachovanie ľudovej kultúry Rusínov,s ktorými sa na území Spiša spája dlhá história.Špeciálne kultúrne znaky a vedomie vlastnej identity si Jakubianci udržali aj počas posledných sto rokov,hoci zvyky ostatných regiónov postupne, ale isto v reálnom živote zanikali. Zámerom je prezentovať predvianočné a vianočné ľudové zvyky a tradície Rusínov z obce Jakubany prostredníctvom scénického programu a zvykoslovných pásem. 


Cieľom projektu je podporovať zachovávanie ľudových tradícií. Predstavia sa členovia FSk Kečera a jednotlivci, ktorí v obci žijú alebo tí, ktorí pochádzajú z obce a venujú sa zachovávaniu tradícií a ich šíreniu. Ide najmä o talenty - amatérov so záľubou a vzťahom k folklóru. Podujatie sa bude realizovať v rázovitej obci Jakubany s typickými tradíciami, zvyklosťami, folklórom a kultúrou. Projekt bude prínosom pre všetkých, ktorým je obec Jakubany blízka a jedným z hlavných cieľov je priblíženie autentického spevu, zvykov a tradícií našich predkov rodákom, ale aj širokej verejnosti. Poslucháč bude mať možnosť počuť autentické piesnea inštrumentálnu zručnosť interpretov a bude môcť vnímať scénické prevedenie zvykov a tradícií v tradičnom podaní skupiny. Projekt bude mať veľkú výpovednú hodnotu a prinesie príležitosť nahliadnuť do minulosti. Výber piesní,pásem a spôsob ich podania je inšpirovaný práve životnými skúsenosťami, životom v rusínskej obci. Význam projektu bude nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, čo výrazne prispeje najmä k prezentácii kultúry Slovenskej republiky.Garant projektu - Michal Kundľa je zakladateľom FSk Kečera. Je rodákom z obce a dlhoročne sa podieľal na spolupráci s celoslovensky uznávaným etnológom a etnomuzikológom PhDr. Jánom Olejníkom CSc. Je autorom kníh : Jakubany včera a dnes(2004) a Jakubianske piesne (2016).V prvej knihe sa venuje životu v obci, histórií i súčasnosti a veľká časť knihy sa venuje práve ľudovému odevu obyvateľov obce a taktiež aj jednotlivým zvykom, ktoré naši predkovia zachovávali. V druhej knihe zapísal a znotoval piesne z obce, aby sa zachovávali a šírili pre ďalšie generácie. Celý svoj život sa venoval vedeniu súboru, tvoril choreografie, zvykoslovné pásma, ktoré čerpal priamo od obyvateľov obce-nositeľov tradícií.

Názov prímateľa
Folklórna skupina KEČERA

Celkový rozpočet:
2 855,00 €

Výška podpory:
2 700,00 €