Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dedičstvo inšpiruje

Krátky opis
Škola tanca ponúka priestor pre zlepšenie praktických zručností, rozšírenie tanečných prvkov, resp.osvojenie si nových tancov z rôznych oblastí.
Fotogaléria
Názov podujatia
Škola tanca

Miesto konania / kraj
Gemerská Poloma / Rožňava

Termín konania
28.02.2020

Popis projektu

Postupný zánik tradičných tanečných príležitostí má za následok aj zánik tradičného tanca, preto sme sa zamerali na realizáciu škôl tanca. V rámci nich sa snažíme umožniť záujemcom realizovať sa v tanci, zlepšovať techniku a naučiť sa nové tanečné motívy. Škola tanca bude zameraná na osvojenie si interpretácie tancov z Gemerskej Polomy ako sa v minulosti tancovali.Názov prímateľa
Gemerské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
19 200,00 €

Výška podpory:
18 000,00 €