Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Cyklus Tanečný dom

Krátky opis
Tanečný dom je to miesto, kde neexistujú účinkujúci a diváci, pri tanci neplatia zákonitosti javiska a najdôležitejšia zo všetkého je zábava. V septembri 2002 založila skupina študentov a absolventov Vysokej školy múzických umení občianske združenie DRAGÚNI s cieľom organizovať Tanečné domy. Dnes je Tanečný dom úspúešným etablovaným pojmom pre širokú laickú verejnosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
cyklus Tanečný dom

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
05.03.2020 - 28.02.2021

Popis projektu

Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni predstavuje systematické vzdelávacie podujatie so špecifickou dramaturgiou organizované v Bratislave kontinuitne od roku 2002. Organizátormi a realizátormi aktivity sú členovia a členky občianskeho združenia Dragúni. Aj keď mimo Tanečného domu menovaného združenia jestvujú na Slovensku aj ďalšie podobné aktivity inšpirované hnutím Tancház (resp. tanečné školy), Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni komplexne prepájajúci odborné vzdelávanie, etnochoreologický a etnomuzikologický výskum, popularizáciu, zachovanie i rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva patrí spomedzi nich k odborne a organizačne najvyspelejším. Súčasný Tanečný dom, v porovnaní so spomenutými školami, okrem výučby tanca ponúka aj tanečnú zábavu, je teda zároveň akýmsi pokračovaním tradičných tanečných príležitostí určených pre širokú odbornú i laickú verejnosť zo Slovenska i zahraničia. Účastníci sú, ako cieľová skupina, zároveň recipienti programu. Výučbu v rámci Cyklu Tanečný dom združenia Dragúni, ktorý sa koná jedenkrát mesačne a korešponduje so školským rokom, vedú profesionálni taneční pedagógovia, hudobný sprievod zabezpečujú ľudové hudby a muzikanti zaoberajúci sa štýlovou hrou z celého Slovenska.

Názov prímateľa
DRAGÚNI

Celkový rozpočet:
29 500,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €