Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Z HISTÓRIE GEMERA - MALOHONTU

Krátky opis
5. septembra 2020 pozývame na historický festival Z histórie Gemera - Malohontu, do Kraskova. Uvedieme prednášky, Gotická cesta - Európske dedičstvo, O ikonografii stredovekých nástenných malieb v Kraskove. Účinkujú Zbor starej hudby Arcus, SHŠ Cech Terra de Selinan, Šaško Fjodor, Sokoliari Kanátovci, Skupina Galthilion, skupina Páni času.
Fotogaléria
Názov podujatia
Z HISTÓRIE MALOHONTU

Miesto konania / kraj
Kraskovo / Rimavská Sobota

Termín konania
05.09.2020

Popis projektu

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, Obec Kraskovo, Cirkevný zbor ECAV Kraskovo, v spolupráci s Mikroregiónom Teplý Vrch, Miestnou akčnou skupinou Malohont, Vás 5. septembra 2020 pozývajú na historický festival Z histórie Gemera - Malohontu, ku gotickému kostolu v Kraskove.

Podujatie začína od 10-tej hodiny otvorením pri exteriéri kostola. V kostolíku Vás čakajú zaujímavé prednášky: Gotická cesta - Európske dedičstvo, ktoré pripravilo o. z. Gotická cesta a v prednáške Petra Megyešiho pod názovm Medzi pozemským a večným sa dozviete o ikonografii stredovekých nástenných malieb v Kraskove. Od 12- tej hodiny Vás pozývame na komorný koncert v podaní Zboru starej hudby Arcus. Od 13-tej hodiny Skupina historického šermu Cech Terra de Selinan uvedie šermiarske predstavenie. Od 14-tej hodiny Vás Šaško Fjodor pozýva na zábavné žonglérske vystúpenie. Sokoliari Kanátovci sa predstavia od 15-tej hodiny. Skupina historického tanca Galthilion predvedie tance gotiky aj so školou tanca. Od 17-tej hodiny bude patriť koncertu hudobnej skupiny Páni času.

V rámci sprievodných aktivít na Vás čakajú lukostreľba, šerm, dobový jarmok, výstava Gotické kostoly v Malohonte, výstava dobových hudobných nástrojov, historické dobové tábory, skupinové prehliadky kostola s odborným výkladom.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na na podporu umenia.
Mediálni partneri podujatia: rimava.sk, tvrimava. Rádio Regina - Stred.
Vstupné na podujatie dospelí: 2,00 €, deti zdarma.

Na podujatí v interiéri sú povinné používať rúška.
Návštevníci sa musia riadiť pokynmi organizátorov a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, v súvislosti s COVID-19.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Info: Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gmos.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR06ONY0O3qjHs0D0b5moE4ZnBzIaD7zaDMO2q1sdB6MvKXpmFYt9-bsC-g&h=AT14J9unVUMqKae2oKW_PtH39JeyjSy_9igce_Z4k4J6k6kiaEX6x5rsH9w_6H4JU1DVWpNnkPxaoBneO150kSWeH8FcfJpf1gtROH8ckT4zirW7U9ZFiOrzq6UJPQK8HJo7M-a9mbkdPdF1viTP04EUwVWMoboI6sz0gqq7EO9lf4rgDKy_4yACHYqDlq-syNQ2REroycLK3qoCGuV4Ej42xqjIXGT4NCRDirPigAS7qgyL36Jtp0AcJlRUAyYNoccaj8UxY6AwtFfxVc-RRDQWwIJ5RQTDMGBhxHDvd3Mp4kFqAFmF7Th7IgvttFQJutwCZSZS0ArSi24pQCbnaK9wo7OHKL_nEKIzb26lwvwS-jnsqMc31dcLW6P4kaKYPpbQI9e6v5Xrzg5QHWwO0G_1cRbpnnbTfpPQfoT7VDRjANAPJ9eomYBdNLQDG9N3LnSopqNpI-tUMhQva0AWQ40yAtZ5ImcnbmRfcI74yu12W-6OKyasdsdOAoGlYp66gWR6I1im_jwz41nsNFDrsvWPCn698m2yxIBwOM5NzQCuRYcSXLbGEhLSW-Wn71fR7k2HIdxqF6yd2e-1p0x4s8xA_3I00ICUyUDc-uo13Tp6t8dKZI_dbgYPJafj1fUL6ZocGA" target="_blank" style="color: rgb(61, 61, 61); text-decoration-line: underline; cursor: pointer;">www.gmos.sk, folklorgmos@rsnet.sk, 047/5631095, 0904875369,
OOCR- Gemer, e-mail: viktor.bradnansky@dobrykraj.sk, 0911 661 944

Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
7 665,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €