Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Krátky opis
Gemersko - malohontské osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Jelšava realizuje IV. ročník Gemersko - malohontskej ľudovej tancovačky, v rámci projektu Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity. Vzdelávacia aktivita v oblasti ľudového tanca sa realizuje v Kultúrnom dome Jelšava, 12. septembra 2020 od 20:00. Z dôvodu covid - 19 sa aktivita realizuje len pre zúženú slkupinu, pre účinkujúcich Folklórneho večera.
Fotogaléria
Názov podujatia
Gemersko - malohontská ľudová tancovačka

Miesto konania / kraj
Jelšava / Revúca

Termín konania
12.09.2020

Popis projektu

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Jelšava realizuje IV. ročník Gemersko - malohontskej ľudovej tancovačky, v rámci projektu Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity. Vzdelávacia aktivita v oblasti ľudového tanca sa realizuje v Kultúrnom dome Jelšava, 12. septembra 2020 od 20:00. Z dôvodu Covid - 19 sa aktivita realizuje len pre zúženú skupinu, pre účinkujúcich Folklórneho večera. Pre účastníkov je pripravená Škola tanca Z Kokavy nad Rimavicou, s tanečnými lektormi Martinou Vargovou, Matejom Vreštiakom. Hrá Ľudová hudba Magura - účastníci tvorivých dielní Muzičky.

Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
12 740,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €