Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Výroba mužských podpolianskych krojových súčastí zo súkna

Krátky opis
Autor projektu uskutočnil etnologický výskum autentických mužských podpolianskych krojových súkenných súčastí zo začiatku 20. storočia, s čím je spojený aj výskum výrobného procesu týchto krojových súčastí a materiálu, ktorým je súkno - tkaná textília z ovčej vlny. Hlavným cieľom bolo pochopenie pôvodného výrobného procesu, čo sa týka strihu a výzdoby, a jeho dodržiavanie pri výrobe replík, čím autor dodrží atribúty autentickej remeselnej výroby.
Fotogaléria
Názov podujatia
Traja kamaráti

Miesto konania / kraj
Hriňová / Detva

Termín konania
18.09.2020

Popis projektu

Verejná prezentácia výskumnej a výrobnej činnosti remeselníkov Lukáša Jurča, Dominika Jurča a Jozefa Kučeru. Prezentácia sa uskutoční v autentickom prostredí hriňovských lazov  - v lokalite Štoliansko za účasti laickej i odbornej verejnosti. Verejná prezentácia bude sprevádzaná odborným výkladom a diskusiou o problematike výskumu a výroby podpolianskych odevných súčastí. Verejná prezentácia znamená i faktické ukončenie projektu, na ktorom uvedení remeselníci počas doby realizácie projektu pracovali.

Názov prímateľa
Dominik Jurčo

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 220,00 €