Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Krátky opis
,,Návraty k tradičnej kultúre" je cyklus štyroch jednodňových vzdelávacích podujatí z oblasti TĽK. Lektorkou v poradí druhého stretnutia bude Mgr. Dana Kľučárová, PhD., ktorá sa bude venovať téme ,,Úprava vlasov na Šariši a Zemplíne". Počet účastníkov je obmedzený. Účasť je bez poplatku. Aktivita bude realizovaná v režime OTP.
Fotogaléria
Názov podujatia
Návraty k tradičnej kultúre: Úprava vlasov na Šariši a Zemplíne

Miesto konania / kraj
Svidník / Svidník

Termín konania
23.10.2021

Popis projektu

Návraty k tradičnej kultúre je cyklus štyroch jednodňových vzdelávacích podujatí z oblasti TĽK. Naplánovanými témami celého cyklu sú: archivácia a starostlivosť o ľudový odev; úprava vlasov na Šariši a Zemplíne, metodika výučby ľudového tanca podľa P. Lévaiho a strofické tance v oblasti východného Slovenska.

Lektorkou v poradí druhého stretnutia bude Mgr. Dana Kľučárová, PhD., pôvodom z Košíc, absolventka etnológie a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a odboru etnochoreológie na Ústave hudobnej vedy SAV. Témou v poradí druhého stretnutia bude ,,Úprava vlasov na Šariši a Zemplíne". Počet účastníkov je obmedzený. Účasť je bez poplatku. Aktivita bude realizovaná v režime OTP.

Názov prímateľa
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Celkový rozpočet:
10 590,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €