Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Pracovné cesty členov Výboru Slovenskej národnej sekcie CIOFF na medzinárodné zasadnutia a podujatia organizácie CIOFF v roku 2021

Krátky opis
Pracovná cesta členov Výboru Slovenskej národnej sekcie CIOFF na medzinárodný kongres CIOFF v Budapešti sa bude konať 8. 11. - 12. 11. 2021. Zástupcovia Slovenska tu koordinujú svoju činnosť na poradách orgánov CIOFF. Slovensko je taktiež súčasťou detskej komisie CIOFF, ktorá má za úlohu koordinovať celosvetové detské folklórne hnutie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Pracovná cesta členov Výboru Slovenskej národnej sekcie CIOFF na medzinárodný kongres CIOFF

Miesto konania
Maďarsko

Termín konania
08.11.2021 - 12.11.2021

Popis projektu

Každoročne sa v rôznych mestách sveta uskutočňuje svetový kongres CIOFF, ktorého úlohou je koordinovať prácu Národných sekcií CIOFF. V roku 2021 sa svetový kongres CIOFF koná v Budapešti (presunuté z roku 2020 kvôli nepriaznivej pandemickej situácii). Zástupcovia Národných sekcií CIOFF tu koordinujú svoju činnosť, vymieňajú si kontakty a skúsenosti a podporujú svetové folklórne hnutie. Nastavujú pravidlá festivalov so štatútom CIOFF, aby tak zabezpečili celosvetovú vysokú kvalitu CIOFF festivalov a vytvorili priaznivé podmienky pre vysielanie a prijímanie folklórnych kolektívov do svojej krajiny.  

Názov prímateľa
International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts - Slovak National Section

Celkový rozpočet:
1 080,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €