Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Adventné stretnutie - festival speváckych zborov

Krátky opis
Festival je určený všetkým zborom, ktoré si chcú zaspievať pre radosť svoju i pre potešenie divákov a to v krásnom, majestátnom chrámovom prostredí, ktoré poskytuje pokoj pre dokonalý umelecký zážitok. Poslaním prehliadky je tiež popularizovať zborový spev a zachovávať dlhoročné tradície speváckych zborov, umelecky a motivačne vplývať na duchovný rozvoj verejnosti a odborne usmerniť vývoj speváckych zborov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Adventné stretnutie - festival speváckych zborov

Miesto konania / kraj
Halič / Lučenec

Termín konania
04.12.2022

Popis projektu

Festival je určený všetkým zborom, ktoré si chcú zaspievať pre radosť svoju i pre potešenie divákov a to v krásnom,
majestátnom chrámovom prostredí, ktoré poskytuje pokoj pre dokonalý umelecký zážitok. Poslaním prehliadky je tiež
popularizovať zborový spev a zachovávať dlhoročné tradície speváckych zborov, umelecky a motivačne vplývať na duchovný
rozvoj verejnosti a odborne usmerniť vývoj speváckych zborov.

Názov prímateľa
Novohradské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
1 680,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €