Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Takí sme

Krátky opis
Medzinárodný folklórny festival je špecifický svojho druhu v Nitrianskom samosprávnom kraji. Hlavným partnerom podujatia je od roku 2016 FPU. Festival sa v roku 2022 koná v obciach a meste Levice, Kozárovce, Demandce, Želiezovce, Tekovské Lužany. 2.9 -6.9. 2022 sa koná XIV. roč. festivalu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Medzinárodný folklórny festival

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
02.09.2022 - 06.09.2022

Popis projektu

Zámerom a cieľom je dostať do povedomia obyvateľov okresu Levice tradičnú ľud. kultúru. Prehlbovať medzinárodné vzťahy a priateľstvá, šíriť povedomie o regiónoch Tekova a Hontu. Najdôležitejšou a najvýznamnejšou úlohou festivalu spájanie moderného s tradičným, zábavu so vzdelávaním, kultúru s umením, ale najmä spája ľudí z rôznych krajín, s rôznymi záujmami.
Cieľom je priniesť plnohodnotné programy folk. súborov obyvateľom - napomáha k oživeniu kultúrnych domov v obciach a sprístupníme obyvateľom rôznych sociálnych vrstiev tradičnú ľudovú kultúru.
Festival Takí sme je špecifický a jedinečný svojho druhu v Nitrianskom kraji a na Slovensku. Za trinásť rokov svojej existencie sa začal kvantitatívne aj kvalitatívne rozrastať. Nadobudol svoje základné črty,dramaturgiu, má stanovený cieľ a ponúka účastníkom aj divákom zaujímavú programovú štruktúru. Z roka na rok pribúdajú nové typy programov, ale aj účinkujúce kolektívy. Zaujímavosťou je Tanečná karavána po okrese Levice, kedy každý deň iná obec privíta zahraničné kolektívy, čím sa zabezpečí vzájomné poznávanie rôznych kultúr prostredníctvom folklóru a tradícií.
Kultúra je na regionálnej úrovni nesmierne dôležitá. Je jedeným z najdôležitejších pilierov nášho života.Práve v regionálnej kultúre môžeme vidieť našu silu.Kontinuálna snaha o skvalitňovanie programovej ponuky,čoraz väčší počet zaujímavých a podnetných sprievodných podujatí určených pre všetky vekové kategórie sa opláca vo zvyšujúcej sa návštevnosti festivalu.Kvalitné org. a personálne zabezpečenie, rozsiahla propagácia prispievajú k stabilite a skvalitňovaniu festivalu a následne i k zvyšovaniu povedomia verejnosti o jeho význame a hodnote.
Hlav. partnerom poduj. je od roku 2016 FPU. Hlav. organizátorom je od roku 2008 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. Počas 5 dní prebehnú 4 galaprogramy, dva výchovné koncerty, 1 krojovaný sprievod, 3 tanečné domy, 1 prehliadka gastronomických špecialít, 1 jarmok ľudových remeselníkov, 3 tvorivé dielne, 1 prednáška o trad. ľudovej kultúre, 1 výstava ľud. odevu, 1 krojovaná sláv. svätá omša, 1 živá pozvánka - spolu 19 aktivít. Podujatia sa zúčastnia folk. kolektívy predovšetkým z krajín V4, reg. folklórne skupiny a súbory. Zámerom a cieľom je dostať do povedomia obyvateľov okresu Levice trad. ľud. kultúru. Prehlbovať medzinárodné vzťahy a priateľstvá, šíriť povedomie o reg. Tekov a Hont. Silným partnerom podujatia je Slovenský Červený kríž. Je jedným z troch festivalov na Slovensku organizovaných pod hlavičkou a statusom C.I.O.F.F. Festival je jedinečný projekt v tom, že sa koná päť dní na šiestich miestach obcí okresu Levice (NSK).


Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
21 600,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €