Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Gorazdov Močenok, XXX. celonárodný festival kresťanského divadla

Krátky opis
V Močenku sa uskutoční 30. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla, Gorazdov Močenok. Jeho súčasťou budú súťažné a nesúťažné divadelné predstavenia, výstavy, koncerty, pešia púť a cyklopúť, sv. omše na ďalšie zložky programu. Festival ponúka silné témy, ktoré dokážu osloviť širokú verejnosť ale aj mladú generáciu. Hlavnou myšlienkou je cez program festivalu priniesť duchovné zamyslenia a podnety vedúce k pravde dobru a kráse.
Fotogaléria
Názov podujatia
Celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2022

Miesto konania / kraj
Močenok / Šaľa

Termín konania
17.07.2022 - 24.07.2022

Popis projektu

V júli 2022 sa uskutoční jubilejný 30. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok.  V čase, keď je v spoločnosti kultúra marginalizovaná, povzbudzuje divákov i tvorcov k hodnotným umeleckým zážitkom.  Festival má ambíciu ponúknuť silné témy, ktoré dokážu osloviť širokú verejnosť ale aj mladú generáciu. Hlavnou myšlienkou je cez program festivalu priniesť duchovné zamyslenia a podnety vedúce k pravde dobru a kráse. 30 rokov života festivalu je nositeľom kultúrneho dedičstva, ktoré je dôkazom kultúrnej tradície zakotvenej v histórii i súčasnosti. Vzájomná konfrontácia tvorcov kresťanského divadla na Slovensku a hodnotiace semináre zo strany porotcov významne prispejú k rozvoju tohto druhu divadla. K šíreniu úcty k sv. Gorazdovi a tiež Cyrilo-metodskej tradície. Cieľovými skupinami sú všetky vekové kategórie. Mladé publikum, stredná generácia a široká verejnosť, staršia generácia a seniori, odborná verejnosť, mladí umelci, študenti.

Názov prímateľa
Obec Močenok

Celkový rozpočet:
16 115,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €