Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Gazdovanie na Hriňovských lazoch

Krátky opis
Gazdovanie na Hriňovských lazoch
Fotogaléria
Názov podujatia
Gazdovanie na Hriňovských lazoch

Miesto konania / kraj
Hriňová / Detva

Termín konania
20.08.2022

Popis projektu

Hlavným zámerom podujatia ,, Gazdovanie na Hriňovských lazoch" je poskytnúť širokej verejnosti a najmä mladej generácií

pohľad na tradičný gazdovský spôsob života a rôzne podoby folklóru a remesiel. Podujatie každoročne prináša novú tému. V

roku 2022 sme sa rozhodli predstaviť prvky zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva

(RZNKD) so zameraním na prezentáciu hry a výroby ľudových hudobných nástrojov, ktoré figurujú v zozname: trombita,

fujara, gajdy, gajdica a rífová píšťala. V tomto smere plánujeme predstaviť interpretov ľudovej hudby a výroby na tieto

nástroje prostredníctvom tzv. ,,dvorov". V nich si budú môcť návštevníci vyskúšať výrobu, ale aj hru na tieto unikátne

nástroje. Hráči sa taktiež postupne predstavia v Galaprograme podujatia.

V rámci podujatia predstavíme tradičné remeslá a gazdovské práce ako napríklad: oranie volmi, kosenie mládze, mlátenie

obilia cepami a mláťačkou, výroba šindľov, kresanie dreva, bielenie a rosenie plátna, tkanie, vyšívanie či páračky. V

rezbárstve chceme odprezentovať ukážky vyrezávania drevených krížov z Podpoľania, ako aj ľudové figurálne rezbárstvo.

Návštevník bude môcť ochutnávať tradičné jedlá z Podpoľania i špeciality, ktoré pripravia zahraniční hostia v gazdovských

dvoroch. Na organizovaní podujatia sa podieľajú miestni gazdovia, ktorí nám každoročne poskytnú svoje oráčiny i dvory.

Ďalej remeselníci, ktorí predvedú ukážky svojich remeselných zručností, folklórne skupiny z domova i zahraničia a

dobrovoľníci.

Názov prímateľa
Mesto Hriňová

Celkový rozpočet:
7 000,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €