Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu

Krátky opis
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o. organizuje podujatie Dožinky v Turej Lúke – Poďakovanie za úrodu v dňoch 13.-14.8.2022 v areáli Padelky a v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Podujatie svojím zameraním prezentuje agrárnu kultúru najmä myjavského regiónu. Touto prezentáciou sa snažíme o zachovanie nielen pracovných postupov, nástrojov a prístrojov, ale aj zvykov a obyčajov v živej forme počas dvojdňového podujatia, ktoré je vrcholom našej celoročnej činnosti. Všetkých srdečne pozývam
Fotogaléria
Názov podujatia
Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu

Miesto konania / kraj
Myjava / Myjava

Termín konania
13.08.2022 - 14.08.2022

Popis projektu

Cieľom podujatia Dožinky v Turej Lúke je udržanie, revitalizácia a prezentácia tradičnej agrárnej kultúry, ktorá vedie k uchovávaniu tradícií aj pre budúce generácie. Realizovaním podujatia prehlbujeme záujem o poľnohospodárske tradície a stratenú úctu k nim. Podujatie prezentuje tradičné poľnohospodárske postupy, náradia a prístroje, rovnako ako zvyky spojené so žatvou. Žatevné práce prebiehajú v areáli Padelky,  ktorý je na to špeciálne vybudovaný a v jeho centre sa nachádza zasiate obilné pole. 

Dynamickými ukážkami prác dosahujeme efektívnejšiu a dôveryhodnejšiu prezentáciu miestnej agrárnej kultúry, pričom k autenticite dopomáha aj účasť členov domácich folklórnych súborov ( FSK Kýčer z Turej Lúky a FS Kopa z Myjavy zaodetých v pracovných krojoch). Používaním dialektu a tradičných termínov navodzujeme u návštevníkov atmosféru žatvy z prvej polovice 20.storočia. Súčasťou podujatia je i výstava o tradičnom poľnohospodárstve formou info. panelov a výstava exponátov historických poľnohospodárskych strojov z Gazdovského dvora, zo zbierok súkromných zberateľov, ale i modernej poľnohospodárskej techniky miestneho družstva, čím si návštevníci vytvoria obraz o živote a práci našich predkov. Dožinkovým sprievodom sa aktivity podujatia presúvajú z areálu Padelky do Gazdovského dvora ( zrekonštruované hospodárske obydlie z prelomu 19. a 20. storočia ). Tu prezentujeme návštevníkom dožinkové obyčaje, akými je odovzdávanie venca, hádzanie prvého snopu, oldomáš spojený s tradičným pohostením a dožinkovou zábavou, ktorá je spojená so školou tancov a tanečných hier pre verejnosť. 

Dožinky sú každoročne ukončené nedeľňajšími službami Božími v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Turej Lúke poďakovaním za žatvu a požehnaním novej úrody, čím poskytujeme návštevníkom komplexný pohľad na miestne obyčaje. Dožinky v Turej Lúke sú vyhľadávaným podujatím pre všetky vekové kategórie o čom svedčí zvyšujúca sa návštevnosť podujatia.

Názov prímateľa
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.

Celkový rozpočet:
7 855,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €