Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Večery s folklórom

Krátky opis
Cieľom celoročného podujatia Večery s folklórom je prostredníctvom troch samostatných vybraných tém (Fašiangy, Dožinky, Vianoce) oživiť ľudové tradície, podporiť prácu neprofesionálnych folklórnych kolektívov a jednotlivcov. Vybrané zvykoslovné a obradové udalosti majú inšpirovať kolektívy k hľadaniu a spracovaniu pôvodného materiálu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dožinky

Miesto konania / kraj
Hliník nad Hronom / Žiar nad Hronom

Termín konania
17.09.2022

Popis projektu

Príďte s nami osláviť tohtoročnú úrodu a pripomenúť si zvyky, ktoré sprevádzali v minulosti žatvu na dedine.

Ukážku dožinkových slávností a zvykov, ktoré boli zaužívané pri poďakovaní za úrodu sme pre vás pripravili v sobotu 17.09.2022 o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Hliníku nad Hronom.  Pripravený je jarmok remesiel, tvorivé dielne pre deti i dospelých, ochutnávka tradičných regionálnych špecialít. Slávnostné odovzdanie žatevného venca, poďakovanie za úrodu a ukážku ľudovej veselice zažijete v programe od 18,00 hod., v ktorom vystúpi folklórna skupina Praslica z Kozárovice, folklórny súbor Hron zo Žiaru nad Hronom, folklórna skupina Kutliarky z Lovče a detský folklórny súbor Makovička z Hliníka nad Hronom.

 

Názov prímateľa
Pohronské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
3 440,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €