Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 2022

Krátky opis
Gazdovský dvor v Myjave časť Turá Lúka, jeho okolie, farská záhrada FÚ ECAV v Turej Lúke, festival v oblasti ľudovej kultúry, prezentačné podujatie. Cieľom projektu je uchovať, revitalizovať a propagovať časť kultúrneho dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou tradičného ovocinárstva, jeho vplyvu na tradičnú stravu regiónu a tiež ľudovej výroby destilátov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 2022. Aktivity projektu sú zamerané prednostne na odbornú verejnosť, hlavne na ovocinárov a páleníkov v regióne a výchovno-vzdelávacie podujatie je zamerane na žiakov MŠ, ZŠ a SŠ.

Miesto konania / kraj
Myjava / Myjava

Termín konania
10.09.2022 - 16.09.2022

Popis projektu

Vrcholom celoročných aktivít projektu je cyklické podujatie Dni sliviek (13. ročník), ktorého súčasťou sú: 11. ročník praktického seminára konaného v spolupráci s ZVLaL na Slovensku, Ovocná tržnica, ukážky spracovania ovocia a prípravy tradičných jedál zo sliviek a slivkových produktov, detské dielne varenia tradičných jedál, riadená degustácia, koštovka destilátov a týždňové výchovno-vzdelávacie podujatie pre MŠ a ZŠ zamerané na tradičné ovocinárstvo a varenie slivkového lekváru. Podujatie podporuje a revitalizuje tradičné ovocinárstvo a tradície s ním súvisiace v myjavskom regióne. Koná sa v priestoroch Gazdovského dvora v Turej Lúke (zrekonštruovaná usadlosť z konca 19. st.) a jeho bezprostrednom okolí. Súčasťou podujatia je už spomínaný seminár, ktorý poskytuje priestor odborníkom v tejto oblasti nielen na prezentáciu výsledkov ich činnosti, ale je platformou pre diskusiu a výmenu skúseností a poznatkov v problematike akou je tradičný spôsob pestovania a spracovania sliviek. Súčasťou podujatia je bohatý kultúrno-spoločenský program so sprievodnými podujatiami, ktorý je aj napriek prísnemu dodržiavaniu témy lákavý pre laickú verejnosť a je každoročne vyvrcholením celoročnej činnosti všetkých partnerov projektu. Uvedomujeme si jeho finančnú náročnosť ale aj potrebu a dôležité miesto v celkovom snažení partnerov a preto je jeho finančné zabezpečenie predmetom našej žiadosti. Organizačnými a realizačnými partnermi sú okrem CTK, mesta Myjavy aj organizácie: Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc n. o., FSk Kýčer z Turej Lúky, OZ Matejovec, Evanjelická cirkev a. v. v Turej Lúke, miestne poľovnícke združenie v Turej Lúke, regionálne spolkové a súkromné pálenice. Jednotlivé programy v programovej štruktúre podujatia budú paralelne prebiehať na dvoch scénach. V okolí a na dvore Gazdovského dvora príprava a koštovka jedál zo sliviek, varenie slivkového lekváru tradičnými spôsobmi (kotlina, špeciálny šporhelt a bedna, ovocná tržnica, koštovka páleného, degustačné workshopy. V stodole Gazdovského dvora sa bude konať seminár s bohatou diskusiou a tiež premietanie etnografických filmov, ktoré organizujeme v spolupráci s Centrom pre TĽK pri SĽUK-u ako propagáciu významných prvkov TK, ktoré sú zapísané v RZ NKD Slovenska. Interaktívne podujatie Varenie slivkového lekváru a jeho využitie v tradičnej gastronómii pre deti materských, základných, stredných, špeciálnych škôl a denných stacionárov myjavského regiónu i ďalších regiónov TSK je pre záujemcov reprízované v termíne od 12. – 16. 09. 2022. 

Názov prímateľa
Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Celkový rozpočet:
4 445,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €