Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

GEMERSKÁ PODKOVIČKA

Krátky opis
Detský folklórny festival Gemerská podkovička, sa uskutoční 18.11.2022 v Revúcej. Prezentuje činnosť detských folklórnych kolektívov a sólistov z územia okresov Rimavská Sobota a Revúca. V rámci projektu sa realizuje výstava ľudového odevu, pozývačky sprievodom po meste. Festival vznikol na počesť zakladateľky DFS Lykovček v Revúcej Mgr. Evy Skalkej. Popoludnie bude určené vzdelávacím aktivitám v oblasti spevu, hudby, tanca. Od 17:00 bude uvedený program pre verejnosť pod názvom Od nás pre vás.
Fotogaléria
Názov podujatia
Gemerská podkovička

Miesto konania / kraj
Revúca / Revúca

Termín konania
18.11.2022

Popis projektu

Gemersko - malohontské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej Vás pozývajú na detský folklórny festival Gemerská podkovička.

Program pre verejnosť pod názvom Od nás pre vás sa uskutoční v Kultúrnom dome v Revúcej, v piatok 18.11.2022 od 17:00.
V programe sa predstavia detské folklórne súbory Hájiček, Hájik, Lieskovček z Rimavskej Soboty, Mladosť z Klenovca, Čížiček z Tisovca, Lykovček z Revúcej. Hosťom podujatia je Detský folklórny súbor Podpoľanček z Detvy.

Pre účastníkov festivalu - účinkujúce DFS sú pripravené sprievodné vzdelávacie aktivity a to tanečné dielne s lektormi Mgr. art. Lenka Šútorová - Konečná z Centra tradičnej kultúry v Myjave, Mgr. Danka Rusinová vedúca DFS Podpoľanček z Detvy, Mgr. Stanislava Zvarová z GMOS Z Rimavskej Soboty, spevácka dielňa ľudových piesní z Novohradu s lektorkou Mgr.
Dankou Sihelskou,z Poltára, speváčkou SĽUK-u, hudobná dielňa - prezentácia hudobného nástroja heligónka s lektorom Jánom Kožiakom, heligonkárom z FS Vepor z Klenovca. Výstavu ľudového odevu zo stredného Gemera - príprava Ing. Alena Ďurkovičová z Revúcej. Súčasťou podujatia bude aj pietny akt venovaný spomienke Mgr. Eve Skalskej, zakladateľke Folklórneho súboru Lykovec v Revúcej.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Veríme, že prídete od 17:00 hodiny podporiť mladých talentovaných muzikantov, tanečníkov, spevákov, prezentujúcich našu ľudovú kultúru. Vstupné na program je dobrovoľné.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia!


Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
4 625,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €