Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tancom naprieč generáciami 2023

Krátky opis
V rámci nášho vzdelávacieho projektu Tancom naprieč generáciami 2023 ponúkame sériu kreatívnych workshopov pre dospelých.
Fotogaléria
Názov podujatia
KREATÍVNE WORKSHOPY PRE DOSPELÝCH

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
01.03.2023 - 30.06.2023

Popis projektu

Workshopy sú určené amatérskym tanečníkom, ktorí sa zúčastňujú našich pravidelných otvorených hodín súčasného tanca a chcú ďalej rozvíjať nad rámec týchto hodín, ale aj bývalým členom súboru TDA či akýmkoľvek záujemcom o tvorivé tanečné podvečery.

Zatiaľ čo naše pravidelné https://centrumlabyrint.sk/otvorene-hodiny-sucasneho-tanca/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(168, 16, 16);">Otvorené hodiny súčasného tanca, ktorých lektori a lektorky sa striedajú, ponúkajú vždy iný prístup k súčasnému tancu a sú viac zamerané na techniku, tieto workshopy vedie jedna  – lektorka Zuzana Burianová a sú zamerané najmä na experiment a tvorbu pohybového materiálu a obohatenie vlastného pohybového slovníka v individuálnej i kolektívnej kreatívnej práci. Náplňou workshopov budú tvorivé a improvizačné zadania, pochopenie princípov choreografie a kompozície, práca s materiálom a princípy prezentácie a interpretácie.

Najbližšie termíny stretnutí:

  1. nedeľa 2. apríla, 17:00 – 19:00
  2. streda 26. apríla, 17:40 – 19:40

Lektorka: Mgr. Art. Zuzana Burianová

Prihlásiť sa môžete na tel.: 0905 344 391 alebo e-mailom: zburianova@gmail.com

Vstup je zdarma.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Tanečné divadlo Alternatív

Celkový rozpočet:
3 136,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €