Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje

Krátky opis
Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, je postupová súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave a je prezentáciou najlepších detských folklórnych súborov – víťazov regionálnych prehliadok siedmich okresov Trnavského kraja (Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava), s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov s názvom Eniki beniki.
Fotogaléria
Názov podujatia
Súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje

Miesto konania / kraj
Senica / Senica

Termín konania
17.05.2022

Popis projektu

Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, je postupová súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave a je prezentáciou najlepších detských folklórnych súborov – víťazov regionálnych prehliadok siedmich okresov Trnavského kraja (Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava), s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov s názvom Eniki beniki. O postup bude súťažiť päť detských folklórnych súborov: DFS Skaličánek – Skalica, DFS Verešvaranček – Červeník, DFS Tancovadlo – Piešťany, DFS Kvetoňka – Sereď a DFS Csali – Šamorín. Jej cieľom je rozvíjať u detí lásku k folklóru a zvyšovať umeleckú úroveň ich tvorby. Zahŕňa v sebe i školiteľské zámery prostredníctvom odborného rozborového a hodnotiaceho seminára pre vedúcich kolektívov. Odborná porota odporučí najlepší súbor na celoštátnu súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov Eniki beniki 2022. Podujatia sa zúčastní cca 250 detských divákov. Bude vydaný programový bulletin a zhotovený videozáznam.

Názov prímateľa
Záhorské osvetové stredisko v Senici

Celkový rozpočet:
1 900,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €