Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

TETSU

Krátky opis
Jedno z vyvrcholení tohtoročného Tanečna príde až na úplný záver. Predstavenie TETSU je oslavou pohybu a životnej energie, kde zažijete úplne všetko - dychvyrážajúce prostredie Oravskej priehrady, 5 elementov, dynamické fázy hudby a 5 tancujúcich tiel, medzi ktorými sú všetky generácie slovenského tanca, ako aj členky a členovia organizačného tímu.
Fotogaléria
Názov podujatia
mimoOs&kol.: TETSU

Miesto konania / kraj
Námestovo / Námestovo

Termín konania
21.08.2022

Popis projektu
TETSU (The Energy That Shapes Us) je tanečný kvintet, ktorý vznikal v úzkom prepojení s hudobnou kompozíciou.
Základom štruktúry hudobnej kompozície i celého diela je inšpirácia čínskym systémom wuxing. Tento systém holisticky pomenúva päť fáz, procesov, elementov, pohybov... – objavujúcich sa vo vesmíre, v prírode či v živote človeka.
Na TETSU je možné nahliadať ako na oheň, okolo ktorého sedíme, tancujeme, žijeme. Vnímame ako silnie i slabne, niekedy od jeho žiary potrebujeme odvrátiť zrak, inokedy ho zas chceme fúknutím rozdúchať. Môžeme sa zadívať do jeho mihotavých plameňov, spojiť sa cez ne s archetypmi ľudstva či s osobnými spomienkami. Možno si po chvíli všimneme, ako sa pri pohľade na oheň jemne hýbeme v spoločnom rytme... V rytme pripomínajúcom tlkot srdca. Čo všetko môže vibrovať a prechádzať zúčastnenými telami prostredníctvom takéhoto skupinového zážitku? Zážitku, ktorý je podmienený energiou tanečníčok a tanečníkov v súhre s nezastavujúcim sa prúdom hudby a pohybu?
Projektový manažment a produkcia: Barbora Janáková
Koncept a choreografia: https://www.facebook.com/peter.savel.3?__cft__[0]=AZWSR722dCs2nZrbV1vTlSS3Dhq2qDXV7_xG3MdHnWRUX-2uVXEkk2UZTMHHA6785bWuRfeMrAticymcYeX38Ke783V-XfuY23msMhe-8oQCSr-BN8EGfpgWbPiKGDBvild75lYOQgVukTp9G1aIVw8mvx_PiZm-WiV9TD-7Jb-yptKBFx4nfBPewuK_04wu6g0&__tn__=-]K-R" role="link" tabindex="0" style="color: var(--accent); cursor: pointer; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; display: inline-block; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: inherit;">Peter Savel
Pohybový materiál a tanec: Barbora Janak , https://www.facebook.com/peter.savel.3?__cft__[0]=AZWSR722dCs2nZrbV1vTlSS3Dhq2qDXV7_xG3MdHnWRUX-2uVXEkk2UZTMHHA6785bWuRfeMrAticymcYeX38Ke783V-XfuY23msMhe-8oQCSr-BN8EGfpgWbPiKGDBvild75lYOQgVukTp9G1aIVw8mvx_PiZm-WiV9TD-7Jb-yptKBFx4nfBPewuK_04wu6g0&__tn__=-]K-R" role="link" tabindex="0" style="color: var(--accent); cursor: pointer; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; display: inline-block; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: inherit;">Eva Priečková, https://www.facebook.com/peter.savel.3?__cft__[0]=AZWSR722dCs2nZrbV1vTlSS3Dhq2qDXV7_xG3MdHnWRUX-2uVXEkk2UZTMHHA6785bWuRfeMrAticymcYeX38Ke783V-XfuY23msMhe-8oQCSr-BN8EGfpgWbPiKGDBvild75lYOQgVukTp9G1aIVw8mvx_PiZm-WiV9TD-7Jb-yptKBFx4nfBPewuK_04wu6g0&__tn__=-]K-R" role="link" tabindex="0" style="color: var(--accent); cursor: pointer; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; display: inline-block; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: inherit;">Silvia Sviteková, https://www.facebook.com/peter.savel.3?__cft__[0]=AZWSR722dCs2nZrbV1vTlSS3Dhq2qDXV7_xG3MdHnWRUX-2uVXEkk2UZTMHHA6785bWuRfeMrAticymcYeX38Ke783V-XfuY23msMhe-8oQCSr-BN8EGfpgWbPiKGDBvild75lYOQgVukTp9G1aIVw8mvx_PiZm-WiV9TD-7Jb-yptKBFx4nfBPewuK_04wu6g0&__tn__=-]K-R" role="link" tabindex="0" style="color: var(--accent); cursor: pointer; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; display: inline-block; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: inherit;">Andrej Awo Štepita, Jaro Viňarský
Hudba: Marian Zavarsky
Svetelný dizajn a technika: Juraj Čech
Kostýmy a scénický vizuál: Laura Madjiah Štorcelová
Produkcia: https://www.facebook.com/peter.savel.3?__cft__[0]=AZWSR722dCs2nZrbV1vTlSS3Dhq2qDXV7_xG3MdHnWRUX-2uVXEkk2UZTMHHA6785bWuRfeMrAticymcYeX38Ke783V-XfuY23msMhe-8oQCSr-BN8EGfpgWbPiKGDBvild75lYOQgVukTp9G1aIVw8mvx_PiZm-WiV9TD-7Jb-yptKBFx4nfBPewuK_04wu6g0&__tn__=-]K-R" role="link" tabindex="0" style="color: var(--accent); cursor: pointer; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; display: inline-block; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: inherit;">MimoOs
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
mimoOs

Celkový rozpočet:
26 527,00 €

Výška podpory:
25 000,00 €