Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.tanec

Celoročné aktivity združenia Neskorý zber 2022-2023

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 19.06.2023

Repríza autorského projektu s názvom Na dlhé lakte prináša v pohyblivých obrazoch témy proximity, ohraničenia ale aj priepustnosti a obmedzení. Skúma mieru blízkeho až úzkeho kontaktu s partnerom, ktorá nezávisí od metrickej vzdialenosti. Trpezlivosť, s akou podstupujeme procesy nastavené „na dlhé lakte“, nám poskytuje možnosť reflexie našich spontánnych rozhodnutí.

viac o projekte


Reprízy autorskej tvorby Radoslava Piovarčiho

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 13.06.2023

13.6. po prvý krát V Liptovskom Mikuláši uvedieme inscenáciu JUST ASK HER. V priestoroch KASSA v spolupráci s Dierou do sveta sa na Vás teší celý realizačný tím.

viac o projekte


Reprízy autorskej tvorby Radoslava Piovarčiho

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 02.06.2023

2.1. o 21:00 sa inscenácia CHARON na miesto kde vznikol. V rámci prezentácie Slovenskej tanečnej platformy bude uvedený v Záhrade CNK v Banskej Bystrici. V prípade priaznivého počasia sa na Vás tešíme v exteriéry Záhrady CNK .

viac o projekte


Reprízy autorskej tvorby Radoslava Piovarčiho

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 30.05.2023

30.5. o 18:00 uvedieme inscenáciu CHARON v Prešove. Pozývame všetkých z okolia Prešova.

viac o projekte


O umení tela 2022/2023

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 29.05.2023

Repríza predstavenia C R ASH "Prerastené deti, infantilné matky. Pozor, spadneš! Tak ako tvoja stará mať, tvoja mať, aj ty spadneš. Do hlbokej. Do plytkej. Sama vidíš dno, no túžiš sa dotknúť. Zistiť či sa dá preraziť bahnom zaplavená púšť, kde je tichšie. Ľahko plávaš, ľahko letíš. Vytláčaš posledný vzduch, z dna do dna sa odvážiš len so ženou z kostí. Cez ulicu sleduješ dlane na dne svojej odvahy."

viac o projekte


Reprízy autorskej tvorby Radoslava Piovarčiho

Miesto a termín konania: Pliešovce, Slovenská republika / 28.05.2023

28.5. o 21:00 Vás pozývame na exteriérové uvedenie inscenácie CHARON v Zaježovej. Tešíme sa a čarovný zážitok pod holým nebom

viac o projekte


Tanečná inscenácia Výmyselníci a komentátori

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 27.05.2023

VÝMYSELNÍCI Súčasná pohybová inscenácia prináša improvizované príbehy, ktoré vás pozývajú do imaginárneho sveta. Námet inscenácie podporuje fantáziu, imaginácie a otvára svet vizuálnej predstavivosti. Tešíme sa na Vás v parkoch a záhradách.

viac o projekte


Hero (Hrdina) -pracovný názov

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.05.2023

Výstup z tvorivého štipendia s názvom Hero, Pohybový výskum s rôznymi inšpiračnými zdrojmi a kvalitami a možnými spôsobmi prezentácie samotného diela.

viac o projekte


Aktivity mimoOs 7/2022 - 6/2023

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 12.05.2023

Tanečný duet o podobách ženského priateľstva

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 03.05.2023 - 04.05.2023

Tanečné predstavenie a workshopy

viac o projekte


Celoročné aktivity združenia Neskorý zber 2022-2023

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 22.04.2023

Autorský tanečný projekt s názvom Na dlhé lakte prináša v pohyblivých obrazoch témy proximity, ohraničenia ale aj priepustnosti a obmedzení. Priamo vytvorený pre konkrétnu architektúru galérií, v ktorých sa koná.

viac o projekte


Aktivity mimoOs 7/2022 - 6/2023

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 20.04.2023

TETSU (The Energy That Shapes Us) je tanečný kvintet, ktorý vznikal v úzkom prepojení s hudobnou kompozíciou. Základom štruktúry hudobnej kompozície i celého diela je inšpirácia čínskym systémom wuxing (v Japonsku známy ako gogyō). Tento systém holisticky pomenúva päť fáz, procesov, elementov, pohybov... objavujúcich sa vo vesmíre, v prírode či v živote človeka.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 14.04.2023

Tanečný workshop na netradičnom mieste

viac o projekte


Korene tanečného experimentu

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 12.04.2023 - 13.04.2023

dvojdňový workshop a performatívna prednáška o osobnostiach a filozofii postmoderného tanca

viac o projekte


Korene tanečného experimentu

Miesto a termín konania: Topoľčany, Slovenská republika / 30.03.2023 - 31.03.2023

Workshop aj prednáška sa opierajú o východiská post moderného tanca a osobnosti, ktoré ho tvorili, a súčasne ponúka experiment v podobe performatívnej prednášky.

viac o projekte


NO IT DOES NOT HAPPEN

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 29.03.2023

Neopakovateľná premiéra nového tanečného diela z produkcie INSTITUT INSTITUT.

viac o projekte


Tanečný kolotoč 2023

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 27.03.2023

Krajské kolo postupovej súťaže moderného a módneho tanca

viac o projekte


Light work

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 23.03.2023

Niečo sa ti na chvíľu podarí…. a potom sa to rozpadne. Byť hore - byť dole. Zavesené telo, bez opory zeme, strážené gravitáciou. Ľahkosť ako nestabilný stav, chvejivá a dynamická štruktúra, do ktorej sa snažíš dostať.

viac o projekte


Celoročné aktivity združenia Neskorý zber 2022-2023

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.03.2023 - 12.03.2023

Workshop ponúka pedagógom tanca možnosti obohatenia zaužívaných metodických postupov výučby techniky cez využívanie funkčnosti pohybu ale aj ako zdroj tvorivosti vo výučbe tanca. Workshop sa bude venovať skúmaniu vzťahu stredu tela a končatín, funkciu ramenných a stehenných kostí pre rozsah pohybu a vzťahom ruky a ramenného pletenca.

viac o projekte


Muž z púšte

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.03.2023

Pozývame Vás na ďalší z cyklu verejných prezentácií WIP - "work in progress" z tvorivých rezidencií Connector domácich rezidentov Telocvične. 7.3. Choreografia a performancia - Tomáš Janypka V pohybových konzultáciách v spolupráci s Martinou Hajdyla Lacová. Diskusia s Katarínou Cvečkovou Draft autorského pohybového sóla. Tvorivé štipendium podporil Fond na podporu umenia. Partnerom projektu je Telocvičňa - Rezidenčné centrum pre tanec/ PLAST, Bratislavský kraj, NC a Kulturní Centrum

viac o projekte


Reproducent

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 04.03.2023 - 30.06.2023

súčasná autorská tanečná performancia z fitness centra PREMIÉRA

viac o projekte


Tancom naprieč generáciami 2023

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.03.2023 - 01.05.2023

V rámci projektu TANCOM NAPRIEČ GENERÁCIAMI 2023 sme pripravili stretnutia pre seniorov formou tvorivých 2-hodinových pohybových workshopov vždy v čase od 13:00-15:00.

viac o projekte


Tancom naprieč generáciami 2023

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.03.2023 - 30.06.2023

V rámci nášho vzdelávacieho projektu Tancom naprieč generáciami 2023 ponúkame sériu kreatívnych workshopov pre dospelých.

viac o projekte


Celoročné aktivity združenia Neskorý zber 2022-2023

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 19.01.2023

Autorský tanečný projekt s názvom Na dlhé lakte prináša v pohyblivých obrazoch témy proximity, ohraničenia ale aj priepustnosti a obmedzení. Priamo vytvorený pre konkrétnu architektúru galérií, v ktorých sa koná.

viac o projekte


Nutcracker/Collective Guilt

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.12.2022

TANEČNO KOLEKTÍV S PREMIÉROU NOVEJ INSCENÁCIE! Toto predstavenie fyzického divadla "YOLT - You Only Live Twice" je reflexiou jednosmerného štrukturálneho systému, podľa ktorého sa spoločnosť orientuje. Poukazuje na jej paradoxnú morálku, mocenské hry a stratu orientácie, keď sa táto štruktúra stratí.

viac o projekte


TETSU

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.12.2022

Na TETSU je možné nahliadať ako na oheň, okolo ktorého sedíme, tancujeme, žijeme. Vnímame ako silnie i slabne, niekedy od jeho žiary potrebujeme odvrátiť zrak, inokedy ho zas chceme fúknutím rozdúchať. Môžeme sa zadívať do jeho mihotavých plameňov, spojiť sa cez ne s archetypmi ľudstva či s osobnými spomienkami.

viac o projekte


Celoročné aktivity združenia Neskorý zber 2022-2023

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 29.11.2022

Tanečný duet na pomedzí súčasného tanca a fyzického divadla, zobrazuje genézu jedného majstra - od obdivu a očarenia po asymetriu a znechutenie. Na začiatku bola príťažlivosť, inštinkt, ktoré po čase vystriedala prevaha sily a moci tela. Hierarchia.

viac o projekte


Aktivity mimoOs 2/2 2021- 1/2 2022

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 28.11.2022 - 29.11.2022

mimoOs o.z. a MoveYou o.z. združenia zastrešujú aktivity profesionálnych umelkýň/cov v oblasti súčasného tanca, tanečného divadla, performancie a edukácie. Opäť sa spojili aby zorganizovali workshopy pre budúce absolventky a absolventov konzervatórií v odbore tanec. Cieľom série vzdelávacích workshopov je zdieľať fyzické a tvorivé skúsenosti z oblasti súčasného tanca a podeliť sa o skúsenosti zo zahraničia, zo štúdií, motivovať, inšpirovať.

viac o projekte


Tanečný kongres a odborná konferencia 2022/2023

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 18.11.2022 - 19.11.2022

Tanečný kongres – Tanec.SK 2022, sa uskutoční v dňoch 18. a 19. novembra 2022 v Koncertnej sieni Dvorana VŠMU, Bratislava. Témou je Tanec a teória s aplikáciou na umeleckú prax. Za cieľ si kladieme reflektovať súčasný stav prepojenia tanca a teórie v umeleckej praxi vo všeobecnosti, zároveň časť kongresu plánujeme venovať zacieleniu na konkrétnu modelovú situáciu, ako zhromaždiť čo najviac teoretických informácií súvisiacich s prípravou inscenácie La fille mal gardée/Zlé strážené dievča.

viac o projekte


Reprízy autorskej tvorby Radoslava Piovarčiho

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 18.11.2022

18. Novembra 2022 Vás srdečne pozývame na reprízu inscenácie JUST ASK HER. v Divadle Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Po prvý krát uvediem inscenáciu v divadelných priestoroch s divadelným svetelným dizajnom. Projekt Radoslava Piovarčiho, Trakt o.z. v spolupráci s Divadlom Študia tanca v Banskej Bystrici

viac o projekte


Čakanie... Na?...Keď?!

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 11.11.2022 - 12.11.2022

Politická chudoba nás uväznila do Čakárne. Sme (ne)dobrovoľní otroci v kapitalistickej demokracie po Slovensky. Všetci (ne)poslušne Čakáme... na to, kým zavraždia novinárov... kým opitý šofér so synom, zrazí piatich študentov...kým devätnásťročný terorista chladnokrvne zastrelí dvoch gayov v kaviarni... Dvanásť udalostí zrkadlí bohatý svet hudobníka Pozza. Jeho hudba, abstrahuje z absurdity a umierania súčasnosti. Umelecké obrazy, podávajú drastické svedectvo o svete dospievajúceho človeka v ňo

viac o projekte


Celoročné aktivity združenia Neskorý zber 2022-2023

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 09.11.2022

Tanečný duet na pomedzí súčasného tanca a fyzického divadla, zobrazuje genézu jedného majstra - od obdivu a očarenia po asymetriu a znechutenie. Na začiatku bola príťažlivosť, inštinkt, ktoré po čase vystriedala prevaha sily a moci tela. Hierarchia.

viac o projekte


Telo-Hlas-Komunita vol. III

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.11.2022 - 30.04.2023

Séria workshopov s názvom Telo - Hlas - Komunita je iniciatíva kolektívu mimoOs (menovite kurátorka série Eva Priečková, organizátorka projektu Barbora Janáková) ponúknuť komplexný, kontextualizovaný a často experimentálny prístup k pohybovému zdieľaniu na sále, či mimo nej.

viac o projekte


TELOHRA 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 03.11.2022 - 24.11.2022

Koncept TELOHRA začal vznikať v 2018 ako spoločná myšlienka členov oz mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť. Cieľom je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu. Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.

viac o projekte


Celoročné aktivity združenia Neskorý zber 2022-2023

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 15.10.2022 - 16.10.2022

Tento workshop ponúka pedagógom tanca možnosti obohatenia zaužívaných metodických postupov výučby techniky cez využívanie funkčnosti pohybu ale aj ako zdroj tvorivosti vo výučbe tanca. Workshop sa bude venovať skúmaniu osi tela, prenášaniu váhy tela cez panvu, vzťahom medzi hrudníkom a hornými končatinami.

viac o projekte


Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 04.10.2022 - 22.10.2022

26. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe sa uskutoční od 4. do 22. októbra 2022. Otvorí ho belgický súbor Peeping Tom v Činohre SND, osem festivalových večerov ponúkne rôznorodé podoby tanca deviatich skupín a sólistov v hlavnom programe. Sprievodný program obsahuje šesť podujatí zameraných na umenie, vzdelávanie a popularizáciu tanca. Poslaním festivalu je každý rok predstaviť divákom v Bratislave a na Slovensku to najzaujímavejšie zo súčasného tanca vo svete.

viac o projekte


TETSU

Miesto a termín konania: Česká republika / 29.09.2022 - 30.09.2022

TETSU je tanečný kvintet, ktorý vznikal v úzkom prepojení s hudobnou kompozíciou. Základom štruktúry hudobnej kompozície i celého diela je inšpirácia čínskym systémom wuxing (v Japonsku známy ako gogyō). Tento systém holisticky pomenúva päť fáz, procesov, elementov, pohybov... – objavujúcich sa vo vesmíre, v prírode či v živote človeka.Podobné fenomény je možné nájsť aj v európskom prostredí, v pohanských alebo keltských zvykoch, ktorými sa tvorivý tím rovnako inšpiroval.

viac o projekte


TELOHRA pre deti 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 17.09.2022 - 26.11.2022

Koncept TELOHRA začal vznikať v 2018 ako spoločná myšlienka členov oz mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť. Cieľom je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu. Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.

viac o projekte


TS BATTLE 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.09.2022 - 30.11.2022

Medzinárodná tanečná súťaž v kategórii hip-hop v Bratislave.

viac o projekte


Biely tanec pod prázdnym mestom (pracovný názov)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.09.2022 - 18.09.2022

Pohybovo-hudobno-výtvarná inštalácia Veľký nádych je viacvrstvový performatívny útvar odohrávajúci sa v urbánnom prostredí. Kreácia je inšpirovaná poéziou Ivana Štrpku, jeho zbierkou Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad…

viac o projekte